موضوعات

آیا پرده حلقوی پاره می شه؟ یا اگه پاره شد خود به خود ترمیم میشه؟ ممنون می شم جواب بدید.

بله. پرده حلقوی پاره میشه. اون پرده ارتجاعی هست که پاره نمی شه. پرده ای که پاره بشه خود به خود ترمیم نمی شه.