موضوعات

آیا ممکن است زمانی که باردار هستید دوباره حامله شوید؟

بارداری مجدد زمانی که هنوز حامله هستید!

آیا امکان دارد در دوران بارداری دوباره حامله شوید؟ تعجب نکنید. بله این امکان وجود دارد.
فرایند باروری در زنان بسیار متفاوت است. برخی زنان مدت ها برای باردار شدن تلاش می کنند و برخی دیگر ناخواسته باردار می شوند. اما اینکه در دوران بارداری دوباره حامله شوید ، کمی عجیب است.
در موارد بسیار نادر زن چند هفته پس از باردار شدن مجددا تخمک گذاری می کند . نزدیکی و رابطه جنسی در این زمان می تواند منجر به بارور شدن تخمک آزاد شده جدید شده و جنین دوم نیز در داخل رحم تشکیل شود. در این موارد سن دو جنین با یکدیگر فرق می کند. به این پدیده superfetation می گویند. البته نباید این مورد را با بارداری دوقلویی از دو پدر متفاوت یکی دانست چرا که در حاملگی دوقلویی از از دو مرد ، تخمک گذاری طی یک سیکل رخ داده و مادر با دو نفر مقاربت داشته است. در مورد اخیر مادر یک بار باردار شده و جنین دوم را چند هفته تا یک ماه بعد حامله می شود.
حاملگی مجدد در دوران بارداری خلاف فیزیولوژی بدن و پدیده ای نادر است. زمانی که یک زن باردار می شود تغییرات هورمونی رخ داده در این دوران باعث می شوند که تخمک گذاری برای مدتی مهار شود.
علت این واقعه هنوز کاملا مشخص نیست. برخی تحقیقات نشان داده اند که تاخیر در لانه گزینی تخمک اول می تواند باعث ایجاد تغییرات اندک هورمونی شده که ممکن است منجر به تخمکگذاری مجدد در دوران بارداری شود.
تاخیر در لانه گزینی در انسان بسیار نادر است.
در گذشته پس از زایمان و مشاهده نوزادان تشخیص می دادند که سن آنها با هم فرق میکند. اما امروزه به کمک سونوگرافی این موارد بسیار زودتر تشخیص داده می شوند.
در مورد چنین حاملگی هایی زایمان سزارین انجام می شود. به هر حال یکی از جنین ها قرار است نارس به دنیا بیاید.