موضوعات

حاملگی دوقلویی با دو پدر متفاوت

همان طور می دانید یک زن می تواند از دو نفر باردار شود و فرزندانش پدران متفاوتی داشته باشند. اما آیا این امکان وجود دارد که در حاملگی دوقلویی هر یک از جنین ها مربوط به پدری متفاوت باشند؟ تعجب برانگیز است اما بله.
در چند مورد بررسی شده ، مشاهده شده که یک جنین مربوط به یک مرد و دیگری مربوط به مرد دیگری است. حال چگونه این اتفاق می افتد؟ بسیار ساده است. زنان در هر سیکل قاعدگی عمدتا یک تخمک آزاد می کنند. در حاملگی های دوقلویی غیرهمسان مادر در یک سیکل قاعدگی دو تخمک آزاد کرده و هر دو تخمک در اثر لقاح با اسپرم ها بارور شده و بارداری دوقلویی غیرهمسان رخ می دهد. تخمک بعد از آزاد شدن می توان تا 5 روز داخل رحم زنده بماند. حال اگر زنی در یک سیکل قاعدگی دو تخمک آزاد کرده باشد ، با مردی نزدیکی کند و یکی از تخمک هایش بارور شود و در حوالی همان پنج روز با مرد دیگری نیز مقاربت داشته باشد ،تخمک دومی که از تخمدان او آزاد شده نیز بارور می شود و اینگونه زن حاملگی دوقلویی ای دارد که هر یک از جنین ها مربوط به مردی متفاوت اند.
این مسئله خیلی هم دور از ذهن نیست. بسیاری از پستان داران دیگر نیز در هر سیکل چندین تخمک آزاد می کنند ، با توجه به اینکه حیوانات رفتاری متفاوت دارند ، ممکن است در مدت باروری با چندین حیوان نر دیگر رابطه برقرار کرده از حیوانات مختلفی بارور شوند.
این نوع از حاملگی دوقلویی در انسان اولین بار زمانی کشف شد که یک زن دو نوزاد به دنیا آورد که یکی از سیاه پوست و دیگری کاملا سفید بود. به این زن در اوایل بارداری تجاوز شده بود و پس از به دنیا آمدن جنین ها ، مشخص شد که یکی از آنها متعلق به فرد متجاوز بوده است.
به این پدیده superfecundation می گویند.
البته احتمال وقوع این نوع دوقلویی کم است. بنابراین اگر دوقلوهای غیر همسان دیدید به این معنی نیست که حتما از دو پدر متفاوت هستند. دو قلوهای غیر همسان از نظر شباهت دقیقا مثل خواهر و برادرهای معمولی هستند با این تفاوت که با هم به دنیا می آیند.