موضوعات

چقدر احتمال دارد که دوقلو حامله شوید؟

تحقیقات نشان داده اند در دهه های اخیر درصد حاملگی های دوقلویی رو به افزایش است. البته اقدامات مداخله ای از قبیل IVF نیز در این امر نقش قابل توجهی ایفا می کنند. علاوه بر این عوامل دیگری نیز بر احتمال بروز حاملگی دوقلویی دخیل اند :

وجود سابقه دوقلویی در خانواده : ارث تاثیر زیادی بر دوقلو شدن دارد. البته تنها از جانب خانواده مادری. یعنی اگر مادر ، خاله یا مادر بزرگ شما سابقه حاملگی دوقلویی داشته اند ، احتمال اینکه شما نیز دو قلو باردار شوید بیشتر می شود.
سن بالای مادر
: در صورتی که سن مادر بالای 35 سال باشد احتمال حاملگی دوقلویی بسیار بیشتر می شود. با افزایش سن ترشح هورمون FSH افزایش میابد. این هورمون با تحریک بلوغ و رشد تخمک ها ، باعث می شود تا احتمال آزاد شدن دو یا چند تخمک در هر سیکل وجود داشته باشد.
سابقه بارداری قبلی : هرچه تعداد بارداری های مادر بیشتر باشد احتمال حاملگی دوقلویی در بارداری بعدی افزایش میابد.
سابقه بارداری دوقلویی قبلی : در صورتی که قبلا حاملگی دوقلویی داشته اید احتمال اینکه مجددا دوقلو باردار شوید بیشتر است.
درمان های ناباروری : ART تاثیر زیادی بر دو یا چند قلو شدن فرزندان دارد. زنانی که تحت درمان با داروهای محرک آزاد شدن تخمک هستند و یا اقدام به IVF کرده اند ، باید احتمال دو یا چند قلو حامله شدن را در نظر داشته باشند.
چاقی : زنان چاق نسبت به زنان لاغر با احتمال بیشتری دو قلو حامله می شوند.
قد بلند : احتمال بارداری دوقلویی در افراد قد بلند بیشتر از افراد با قد کوتاه است.