موضوعات

​سرکلاژ یا دوختن دهانه رحم چیست؟

چرا دهانه رحم دوخته می شود؟

طی بارداری دهانه رحم برای حفظ محصولات حاملگی و جلوگیری از سقط جنین همواره کاملا بسته باقی می ماند. در برخی زنان طول دهانه رحم طی بارداری کم شده و یا سوراخ وسط آن کمی باز می شود. با انجام سونوگرافی می توان طول دهانه رحم را اندازه گیری کرد. در مواردی که طول دهانه رحم کمتر از 30 میلی متر باشد ، زن باردار مورد بررسی های بیشتر قرار می گیرد و چنانچه طول آن به 25 میلی متر و کمتر برسد ، انجام عمل سرکلاژ صورت می گیرد. عمل سرکلاژ برای درمان نارسایی دهانه رحم به کار می رود.

سرکلاژ چیست؟

طی عمل سرکلاژ دهانه رحم یا همان سرویکس به وسیله یک نوار کاملا دوخته شده و بسته نگه داشته می شود.
پس از انجام عمل مشاهده اندکی لکه بینی تا چند روز طبیعی تلقی شده و جای نگرانی وجود ندارد.
عموما پس از انجام سرکلاژ تا مدتی بنا به تشخیص پزشک زن باردار باید در استراحت مطلق به سر ببرد. نارسایی دهانه رحم عموما در اوایل بارداری تشخیص داده می شود و عمل سرکلاژ یا دوختن دهانه رحم قبل از هفته 24 بارداری انجام می گیرد.

چه کسانی باید سرکلاژ انجام دهند؟

زنانی که سابقه سقط های پی در پی سه ماهه دوم و یا زایمان های زودرس را داشته اند با احتمال بیشتری قبل از باز شدن زودرس دهانه رحم و کوتاه شدن آن را داشته اند، بین هفته 12 تا 14 بارداری به منظور پیشگیری از سقط مجدد مورد عمل سرکلاژ قرار می گیرند.
دوخت دهانه رحم در هفته های پایانی بارداری بین هفته 36 و 37 توسط پزشک باز می شود. در صورتی که دردهای زایمان و انقباضات رحم آغاز شود و دهانه رحم هنوز توسط نوار بسته نگه داشته شود ، انقباضات رحم شدت بیشتری یافته و در صورتی که زن باردار به بیمارستان منتقل نشده و سرکلاژش باز نشود ، ممکن است پارگی رحم رخ دهد.