موضوعات

وزن گیری نامناسب در بارداری یعنی چه ؟

چه زمانی می گوییم وزن گیری مادر باردار نامناسب است ؟


وزن گيري کمتر از حد مورد انتظار


1. هرگاه مادر باردار بر اساس جدول وزنگيري افزايش وزن كمتری داشته باشد و يا شيب نمودار وزنگيري مادر از شيب نمودار مرجع كمتر و يا مسطح گردد، وزنگيري كمتر از حد انتظار محسوب ميگردد.

2. چنانچه از هفته 15 بارداري به بعد مادر باردار چاق (با نمايه توده بدني مساوي يا بالاتر از 30 ) كمتر از نيم كيلوگرم در ماه افزايش وزن داشته باشد.

3. چنانچه از هفته 15 بارداری به بعد مادر باردار با وزن طبيعي، كمتر از يك كيلوگرم در ماه افزايش وزن داشته باشد.


وزن گیری بیشتر از حد انتظار


1. هرگاه مادر باردار بر اساس جدول وزنگيري، افزايش وزن بيشتري داشته باشد و يا شيب نمودار وزنگيري مادر از شيب نمودار مرجع بيشتر گردد وزنگيري بيش از حد انتظار محسوب ميگردد.

2. بعد از هفته 20 بارداري مادر نبايد ماهانه بيش از 3 كيلوگرم افزايش وزن داشته باشد. گاهي اوقات اين امر به دليل جمع شدن آب به طور غير طبيعي در بدن است كه اولين علامت پره اکلامپسی است. در اين صورت اقدامات لازم براي كنترل مسموميت بارداري بايد انجام شود.

3. اگر افزايش وزن مادر در طول بارداري بيش از يك كيلو گرم در هفته باشد، بيشتر از حد انتظار وزن اضافه كرده است.