موضوعات

داروهایی که نباید در دوران بارداری مصرف کنید !!!

داروهايی كه در بارداري منع مصرف دارد:

در دوران بارداری مصرف هر گونه قرص و دارویی باید با دقت و طبق دستور پزشک مصرف گردد. بسیاری از داروها میتوانند اثر زیان باری بر رشد و نمو جنین داشته باشند.
از این رو لیستی از داروها که در دوران بارداری منع مصرف دارند را خدمت شما ارائه می نماییم. دقت داشته باشید که این تنها بخشی از داروهای پر مصرف است که در دوران بارداری منع مصرف دارد. بنابراین قبل از خوردن هر قرص و داروی دیگری ( که در این لیست وجود ندارد ) حتما با پزشک خود مشورت کنید.

- ACE inhibitors (Angiotensin-converting enzyme inhibitors

Kanamycin

- Aminopterin

- Lithium

- Androgens

- Methimazole

- A-II antagonists (Angiotensin II receptor antagonists

- Methotrexate

- Busulfan

- Misoprostol (به جز در موارد ختم بارداري )

- Carbamazepine

- Penicillamine

- Chlorbiphenyls

- Phenytoin (به جز در موارد تشنج )

- Cocaine

- Radioactive iodine

- Coumarins

- Streptomycin

- Cyclophosphamide

- Tamoxifen

- Danazol

- Tetracycline

- Diethylstilbestrol (DES)

- Thalidomide

- Ethanol

- Tretinoin

- Etretinate

- Trimerthadione

- Isotretinoin

- Valproic acid