موضوعات

مادران شیرده چه ورزش هایی را نباید انجام دهند ؟


  1. مادر شيرده بايد از ورزش هايی که برایانجام آن ها مجبور است روي شکم دراز بکشد، خودداری کند، زيرا در اين حالت به پستان ها فشار می آيد و از آن جا که پستان ها در اين زمان نسبت به حالت عادی بزرگ تر هستند و شير دارند ممکن است روی نحوه شيردهی اثر بگذارد.
  2. در دوران شيردهی ورزش های سنگين توصيه نمی شود زيرا مطالعات زياد نشان داده است که ورزش سنگين سبب بالارفتن اسيدلاکتيک در شيرمادر شده و از آن جا که اسيدلاکتيک زياد طعم و مزه شير مادر را تغيير می دهد، لذا باعث می شود که نوزاد از خوردن شير اجتناب کند.
  3. مادران شيرده اين نکته را در نظر بگيرند که ورزش کردن بايد سبب افزايش انرژی و شادابي در زندگی روزمره شان شود نه آن که باعث کاهش انرژی و خستگی زودرس شود. بنابراين بايد همراه با شروع ورزش رژيم غذايی مناسب هم داشته باشند.
  4. مادراني که به نوزادشان شير می دهند، بيشتر از کسانی که از شيردادن به کودک شان خودداري مي کنند، وزن کم می کنند، به طوری که هر چه مدت زمان شيردهی بيشتر باشد احتمال کم کردن وزن بيشتر می شود.


منبع : فصلنامه شیر مادر