موضوعات

ورزش کگل

شما می توانید در اکثر مواقع تمرینات را انجام دهید مثلا در هنگام تماشای تلویزیون, رانندگی, انجام امور دفتری و اداری, حتی در موقع بلند کردن اجسام, ورزش و پرش و در حال دراز کشیدن.

این تمرینات بسیار ساده هستند. در هر وضعیت چه نشسته, چه ایستاده و چه در حالت دراز کشیده کافی است عضلات بین مجرای ادرار و مقعد را منقبض و به سمت داخل بکشید و در این حال (وضعیت انقباض) تا شماره ی ده بشمارید (ده ثانیه), بعد ده ثانیه استراحت بدهید. می توانید به صورت معکوس شمارش کنید. این کار را روزانه 3-4 بار و در هر بار 10 انقباض تکرار کنید. برای اینکه اثرات ورزش ملموس شود لازم است تا این تمرینات حداقل 6-12 هفته تداوم داشته باشد. رفته رفته خواهید توانست در هر زمان که خواستید انقباض و استراحت عضله را متوقف کنید و به این ترتیب کنترل عضله را بدست خواهید آورد.

این عضلات همان هایی هستند که کنترل ادرار را بر عهده دارند. در حقیقت مانوری که به کمک آن ضمن ادرار کردن جریان ادرار را متوقف می کنید, تمرینات کگل می باشد. روش دیگر این است که ابتدا عضلات لگن و سپس عضلات مقعد را سفت نموده برای چند ثانیه در این حالت حفظ کرده و سپس به ترتیب اول عضلات مقعد و بعد لگن را شل نمود.


منبع:

معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دفتر سلامت خانواده