موضوعات
ورزش کگل

ورزش کگل

شما می توانید در اکثر مواقع تمرینات را انجام دهید مثلا در هنگام تماشای تلویزیون, رانندگی, انجام امور دفتری و اداری, حتی در موقع بلند کردن اجسام, ورزش و پرش و در حال دراز کشیدن. این تمرینات بسیار ساده هستند. در هر وضعیت چه نشسته, چه ایستاده و چه در حالت دراز کشیده کافی است عضلات بین
مادران شیرده چه ورزش هایی را نباید انجام دهند ؟

مادران شیرده چه ورزش هایی را نباید انجام دهند ؟

مادر شيرده بايد از ورزش هايی که برایانجام آن ها مجبور است روي شکم دراز بکشد، خودداری کند، زيرا در اين حالت به پستان ها فشار می آيد و از آن جا که پستان ها در اين زمان نسبت به حالت عادی بزرگ تر هستند و شير دارند ممکن است روی نحوه شيردهی اثر بگذارد. در دوران شيردهی ورزش های سنگين
چند حرکت ورزشی برای کوچک شدن شکم پس از زایمان

چند حرکت ورزشی برای کوچک شدن شکم پس از زایمان

نقش ورزش در شیردهی در تمامی دوران های زندگی برای حفظ سلامت بدن ورزش متناسب با سن توصيه می شود. در دوران شيردهی نيز انجام فعاليت های ورزشی مناسب است و زنان شيرده در صورتی که ممنوعيت پزشکی ندارند بايد فعاليت های ورزشی را انجام دهند. ورزش منظم بعد از زايمان فوايد بسيار زيادی برای