موضوعات

ترشحات رحم پس از زایمان چگونه است و چه زمانی خطرناک می شود ؟

در چند روز اول بعد از زایمان, ترشحات رحم زیاد و خونی است. بعد از ۳یا۴ روز ترشحات خون آلود کمتر پس از ۱۰ روز کم رنگ تر شده و بالاخره به ترشحات سفید رنگ تبدیل می شود.معمولا خروج ترشحات کم رنگ ۴تا۶ هفته طول می کشد.
وجود ترشحات خونی تا دو هفته پس از زایمان و در حد خونریزی قاعدگی طبیعی است. ولی در صورت ادامه آن بیش از این مدت, به علت احتمال ماندن تکه هایی از جفت در رحم, مادر باید فورا به مراکز درمانی مراجعه کند.

! در برخی مادران ممکن است لکه بینی تا دو ماه ادامه یابد. در صورت طولانی تر شدن این ترشحات بیش از دو ماه, بررسی های بیشتر لازم است.


منبع : سلامت مادران ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، معاونت سلامت