موضوعات

بازگشت قاعدگی پس از زایمان, چه زمانی اتفاق می افتد ؟

معمولا شروع مجدد تخمک گذاری با شروع قاعدگی مشخص می شود. ولی گاهی اوقات ممکن است مادر تا یک سال قاعده نشود, اما امکان تخمک گذاری و بارداری مجدد وجود داشته باشد. بنابراین قاعده نشدن مادر در این دوران دلیل بر این نمی شود که او مجددا باردار نشود. و حتی ممکن است مادر باردار شود و قاعده نشدن خود را ناشی از شیردادن به نوزاد تازه متولد شده خود بداند, در نتیجه از باردار بودن خود مطلع نشود.
اگر مادر به طور مرتب به فرزند خود شیر دهد, معمولا ۶ هفته و اگر به نوزاد خود شیر ندهد, ۳ هفته پس از زایمان,احتمال بارداری مجدد وجود دارد. پس استفاده از یک روش پیشگیری از بارداری در این زمان شدیدا توصیه می شود.


منبع : سلامت مادران ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، معاونت سلامت