موضوعات

آیا خوردن قرص پیشگیری از بارداری در دوران شیردهی ( لاینسترونول ) باعث نازایی کودک در آینده می شود ؟

خوردن قرص پیشگیری از بارداری دوران شیردهی برای شیرخوار ضرر ندارد و موجب نازایی کودک در آینده نمی شود.

خوردن قرص این قرص طعم شیر مادر را عوض نمی کند . تغییر طعم شیر ممکن است به دلیلی خوردن مواد غذایی خاصی باشد که مادر اخیرا مصرف کرده است.

خوردن قرص شیردهی به صورت یک روز در میان ، هر چند روز یک بار و نامنظم از بارداری جلوگیری نمی کند. قرص حتما باید طبق دستور صحیح مصرف شود.

قرص شیردهی تنها زمانی اثر بخشی دارد که مادر فقط شیر خود را به کودک بدهد و شیردهی منظم و همیشگی داشته باشد.

قرص شیردهی باعث التهاب و درد در پستان نمی شود . در صورت وجود درد ، مشکل از جای دیگری منشا گرفته است.

مصرف قرص شیردهی تاثیری بر کاهش میل جنسی ندارد.

بین مصرف دو بسته قرص شیردهی نباید فاصله گذاشت. بعضی خانم ها مصرف این قرص را با ال دی اشتباه می گیرند.