موضوعات

اگر با وجود آی یو دی در رحم حامله شوم ، چه اتفاقی می افتد ؟

اگر همزمان با داشتن آی یو دی حاملگی اتفاق بیافد ، اگر در ماه های اول بارداری تشخیص داده شود می توان آن را خارج کرد.
اما از نیمه دوم به بعد با بوجود کیسه ها و مایع جنینی ، فاصله آی یو دی از جنین زیاد خواهد بود و دستگاه تا پایان بارداری در رحم می ماند.
این اتفاق ممکن است به دلیل جایگذاری نادرست آی یو دی رخ دهد. با انجام سونوگرافی پس از گذشتن آی یو دی می توان به وضعیت آن در رحم پی برد و از جایگذاری صحیح آن اطمینان حاصل کرد.
در صورت ادامه ی حاملگی تا انتها ، آی یو دی به هیچ یک از اعضای بدن جنین نمی چسبد ! زیرا کیسه های جنینی از جنین در مقابل عوامل بیرونی محافظت می کنند.

ماندن آی یو دی در رحم همزمان با بارداری، ناهنجاری جسمی ، عصبی یا معلولیت برای جنین ایجاد نمی کند !
البته وجود آی یو دی در دوران بارداری در رحم احتمال سقط جنین را افزایش می دهد !