موضوعات

درمان پیچ خوردگی و کشیدگی تاندون در منزل

درمان خانگی پیچ خوردگی دست و پا

تاندون ها و لیگامان ها به عبارتی، چسب نگهدارنده بدن هستند. تاندون ها عضلات را به استخوان ها و لیگامان ها استخوان ها را به یکدیگر متصل می کنند. تاندون ها و لیگامان ها نیز ممکن است همراه با عضلات،کبود، پاره یا بریده شوند.کشیدگی عضلات و پیچ خوردگی تاندون ها و لیگامان ها به طور شایع به دنبال استفاده زیاد از اندام ها، انجام فعالیت های ورزشی و یا ضربه (به ویژه به دنبال فعالیت های ورزشی نامرتب و گهگاه) رخ می دهند. استراحت، بستن، کمپرس سرد و بالا نگه داشتن سبب تسریع در بهبود می شود. این آسیب ها در صورت استراحت طی 1 هفته بهبود میابند.

علائم آسیب دیدگی و کشیدگی تاندون

  • درد و حساسیت در مفصل یا عضله
  • تورم و قرمزی مفصل یا عضله
  • کبودی در اطراف مفصل یا عضله
  • دشواری در حرکت مفصل یا عضله


درمان آسیب دیدگی تاندون

استراحت، کمپرس سرد، بستن، بالا نگه داشتن اندام آسیب دیده
طی 48 ساعت اول عضو آسیب دیده را استراحت دهید. استفاده از آویز گردن (برای دست) یا چوب زیربغل در موارد آسیب پا می تواند کمک کننده باشد.
یخ برای کاهش تورم مورد استفاده قرار می گیرد. می توانید از یخ، بسته های سرد یا حتی حبوبات یخ زده استفاده کنید. در ابتدای آسیب دیدگی از کمپرس سرد بیشتر استفاده کنید. پس از آن در روزهای آینده 5 بار کمپرس کردن در روز کافی است.
از باندکشی برای بستن نواحی متورم استفاده کنید. شما می توانید از این باندها برای حمایت از محل آسیب دیده استفاده کنید. از فشردن بیش از حد موضع آسیب دیده با باندکشی خودداری کنید. بالا نگه داشتن عضو آسیب دیده باعث کاهش تورم می شود. دست را با آویز گردنی و پا را با گذاشتن یک بالش یا متکا بالا نگه دارید.
پس از 48 ساعت اگر با کمپرس گرم احساس راحتی بیشتری می کنید ، می توانید از کمپرس گم استفاده کنید.


منبع: کتاب خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی