موضوعات

علائم اضطراب

اختلالات اضطرابی

طبیعی است که در شرایط ترسناک یا دلهره آور نگران یا مضطرب شوید. آن چه غیرطبیعی است این است که نگرانی یا تنش زیاد یا ترس را در شرایطی تجربه کنید که دلیلی برای چنین احساساتی وجود ندارد. وقتی این احساسات با فعالیت های معمول روزانه یا روابط فرد با دیگران تداخل کند، اختلال اضطرابی وجود دارد. افرادی که اختلال اضطرابی دارند باید درمان شوند.
بسیاری از این افراد درمی یابند که مشکلی در احساسات خود دارند. ممکن است وضع خود را به شکل دیوانه شدن یا از دست دادن کنترل خود بیان کنند. این وضع ضعف شخصیت یا مشکل در خصوصیات فردی نیست. این اختلالات اضطرابی شایع هستند، با درجات مختلف خود را نشان می دهند

علائم اضطراب

روانشناختی:

 • نگرانی
 • ترس از دست دادن کنترل
 • ترس از دیوانه شدن
 • ترس از مردن

جسمی:

 • لرزیدن
 • تعریق نامتناسب
 • احساس تپش قلب
 • تنگی نفس
 • سبکی سر
 • بی حسی عضلات
 • بی حسی و سوزن سوزن شدن
 • مشکلات گوارشی


عوامل ایجاد کننده اختلالات اضطرابی

 • مصرف زیاد الکل یا کافئین (قهوه، چای و نوشابه)
 • کم خوابی
 • پذیرش مسئولیت بیش از حد
 • بیماری بدنی
 • از دست دادن اخیر عزیزان


تمرینات تنفسی و آرام سازی

3 ثانیه دم انجام دهید. سپس 3 ثانیه بازدم. مجددا این کار را تکرار کنید.
این تمرین را 10 دقیقه صبح و شب انجام دهید.
در طول روز زمانی را قرار دهید که وضعیت نفس خود را بررسی و سرعت تنفس خود را آرام کنید

منبع: کتاب خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی