موضوعات

گزیدگی حشرات در کودکان

گزش توسط حشرات نيش دار


شايع ترين عامل گزيده شدن كودكان در فصل تابستان نيش پشه است. گزش پشه باعث تحريك پوست، قرمزي و خارش مي شود.

دربيشتر موارد محل گزش پشه بصورت جوشي قرمز رنگ است، اما شايد گاهي محل گزش به صورت ورم گسترده شود. محل هاي گزش معمولاً متعدد است و همين امر كودك را بي قرار ميكند. گزش توسط زنبورهاي عسل و معمولي ممكن است موجب واكنش هاي شديد و حساسيتي (آلرژيك) شود.


در صورتي كه كودك دچار گزيدگي شد چه بايد كرد؟


1. احتمال عفوني شدن تمام گز شها وجود دارد.

2. ناحيه گزش را به خوبي با آب و صابون بشوييد.

3. خونريزي را با فشار آرام بر روي زخم بند بياوريد.

4. زخم را بعد از تميز كردن از نظر علائم عفوني بررسي كنيد.

5. هر گونه قرمزي، درد يا ترشح از زخم نشانه عفونت است و احتياج به درمان آنتی بيوتيك دارد.

6. در صورتيكه كودك دچار مارگزيدگي شد پادزهر مخصوصي براي مارگزيدگي وجود دارد. او را سريع به مركز درماني برسانيد.

7. در هر گزيدگي حتي اگر زخم عفوني نباشد بهتر است كودك را نزد پزشک ببريد و درباره وضعيت واكسيناسيون كزاز و احتمال عفوني شدن زخم مشورت كنيد.
منبع : کتاب بچه های کوچک، آسیب های بزرگ ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، اداره سلامت کودکان