موضوعات

مراقب انگشتان کودکتان باشید !

ماهانه تعدادی کودک به این دلیل که انگشتان سهواً لای در یا کشو آسیب دیده با عجله به بیمارستان آورده می شوند. بیش از نیمی از آن ها زیر 5 سال هستند. بسياري از اين اتفاقات در منزل مي افتد، اما برخی هم از درب اتومبيل آسیب می بينند.

گاهي حادثه به حدی است كه نوک انگشت کودک قطع مي شود و اين واقعاً ناراحت کننده است.


راه های پیشگیری از آسیب به انگشتان دست کودک


1 براي پیشگیری از گیر افتادن انگشت کودک باید لوازم خاصي که از بسته شدن ناگهانی در یا از کامل بسته شدن آن جلوگیری می کنند، براي منزل خريداري كنيد. البته برای این کار می توان از ابزار و وسایل موجود در خانه نیز استفاده کرد.

2. چیزی را در ناحیه قفل در يا بالاي آن بچسبانيد تا جلوي بسته شدن در را بگيرد.

3. چيزي سمت لولاي در بچسبانيد. اين كار جلوي بسته شدن در را میگیرد يا شکاف خالي بين در و لولا را پر می کنید ، لذا فضاي خالي جهت گير افتادن انگشت باقي نمی ماند.

4. براي درهاي كشويي مانند پاسيو، درهاي قفسه و كشوها طراحي خاصي داشته باشيد.

5. با توجه به اینکه تجهيزات خاصي جهت ايمني درهاي ماشين وجود ندارد. قبل از بستن در ماشين اطمينان حاصل كنيد انگشت کودک لای در نیست.

6. به خاطر داشته باشيد حتي اگر تجهيزات خاصي جهت جلوگيري از گير افتادن انگشتان به كار مي بريد، بايد مراقب كودكان خردسال باشيد.
منبع : کتاب بچه های کوچک، آسیب های بزرگ ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، اداره سلامت کودکان