موضوعات

درمان پیچ خوردگی پای کودکان

پیچ خوردگی و رگ به رگ شدن چیست؟


رگ به رگ شدن و پيچ خوردگي اصطلاحي است كه براي پارگي تاندو نها ، ربا طها و عضلات به كار می رود. تاندون يا وتر عضوي طناب شكل و سفت است كه در انتهاي عضلات قرار دارد و به استخوان متصل می شود. با انقباض عضله، استخوان به دليل اتصال تاندون عضله به آن حركت می کند .

رباطها يا ليگمانها نزديك مفاصل يا محل اتصال دو استخوان به يكديگر قرار دارند كه از بافت هايي محكم تشكيل شده اند و موجب پايداري مفاصل شده، از حركات بيش از حد آنها جلوگيري می کنند. ممكن است هر يك از این ها در طي فعالیت های ورزشی آسيب ببينند.

براي ترميم رگ به رگ شدن يا پيچ خوردگي، تاندون ها و ربا طها بايد به محل اوليه بازگردند، ميزان كشش و فشار آنها بايد در حد طبيعي ثابت نگه داشته شود، پس به استراحت نياز است.


درمان پیچ خوردگی و رگ به رگ شدن


! در دو سه روز اول، عضو آسيب ديده بی حركت باشد تا بار وزن روي آن قرار نگيرد. زيرا ناحيه آسيب ديده ملتهب است و افزودن فشار اضافي آسيب را بيشترمی کند.

! هر 2 ساعت يكبار و هر بار به مدت 20 دقيقه كيسه يخ در موضع آسيب ديده قرار داده شود.

! تورم و درد با بالا آوردن عضو آسيب ديده و قرار دادن آن روي يك بالش بهتر می شود.

! براي كودكاني كه دچار پيچ خوردگی های شديد شده اند استفاده از آتل های پلاستيكي، کیسه هاي بادي و حتي آتل های گچي مناسب است.

! بازگشت به كار و فعاليت پيش از بهبود كامل سبب آسيب مجدد و حتي دردهاي مزمن می شود. پزشک پس از دو روز اجازه حركات مختصر و آرام می دهد ولي بايد مراقب آسیب مجدد بود و پس از 2 تا 4 هفته می توان به فعالیت هاي عادي بازگشت

! مدت استراحت و زمان برگشت به فعالیت هاي معمول در موارد آسیب هاي متوسط و شديد بايد با نظر پزشك تعيين شود.
منبع : کتاب بچه های کوچک، آسیب های بزرگ ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، اداره سلامت کودکان