موضوعات

چگونه زخم کودک را تمیز کنیم؟

مراقبت از زخم در کودکان


كودكان هنگام ورزش و بازي ممكن است دچار خراش و بريدگیهاي متعددي شوند. بيشتر خرا شها و بريدگی ها، زخم هايي سطحي هستند كه فقط بايد آنها را به آرامي با آب و صابون تمیز كرد و یک گاز تميز روي آن قرار داد.

گاهي زخم بعد از تميز كردن دوباره شروع به خونريزي ميکند. بهترين راه بند آوردن خونريزي فشار دادن زخم اسست. در صورتي كه فشار كافي و مناسب باشد خونريزي در عرض چند دقيقه بند می آيد.

عضو آسيب ديده بايد بالاتر از سطح زمين قرار گيرد. در صورت بريدگي پوست راهي براي ورود باكتر يها و عفونت به داخل بدن بوجود می آيد. علائم عفونت شامل قرمزي، درد و ترشح از زخم است.

تمام بريدگی ها بدون در نظر گرفتن اندازه آنها بايد با آب و صابون به خوبي شسته شوند. تقريبا تمام صابونهاي خانگي خاصيت ضد باكتري مشابهیدارند نوع ماده ضد عفوني كننده اهميت چنداني ندارد بلكه تميز كردن زخم مهم است.

در صورت بروز علائم عفونت در زخم كودك بايد توسط پزشك ويزيت شود.


درمان زخم در کودکان


#زخم با آب گرم و صابون به مدت 3 تا 5 دقيقه شسته شود. بهتر است محل زخم با برس تميز شود.

# خونريزي با فشار دادن مستقيم زخم بند آورده شود. اگر خونريزي بعد از 5 دقيقه بند نيايد يا حالت جهشي داشته باشد فورا با اورژانس تماس گرفته شود.

# در صورتي که چربي و يا ماهيچه از درون زخم مشخص باشد به بخيه نياز دارد.

# محل زخم با يك گاز استريل و تميز پانسمان شود.

# هر روز پانسمان تعويض شود، زخم با دقت شسته شود و از نظر علائم عفونت بررسي شود. زخم بخیه ها بايد تميز و خشك نگهداري شوند.

# افزايش درد، افزايش تورم، افزايش قرمزي، گرما در ناحيه زخم، خروج مايع يا چرك از زخم و تب نشان دهنده احتمال وجود عفونت در محل زخم است.

# وضعيت ايمن سازي كزاز كودك بررسي شود و براي راهنمايي بيشتر با پزشك مشورت شود.
منبع : کتاب بچه های کوچک، آسیب های بزرگ ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، اداره سلامت کودکان