موضوعات

ترتیب در آمدن دندان های کودک چگونه است ؟

ترتیب در آمدن دندان های کودک به چه صورت است؟

  1. در آمدن دندان می تواند برای بعضی کودکان با ناراحتی همراه باشد و ممکن است بدون هیچ علامت هشداری روی دهد. معمولا اولین دندان در 5 تا 6 ماهگی در می آید. معمولا دندان های میانی پایین ، اولین دندان هایی هستند که بیرون می آیند.
  2. دندان های میانی بالا بعدی هستند و بین 6 تا 8 ماهگی در می آیند.
  3. دندان های پیشین کناری پایین و پس از آن پیشین بالا بین 7 تا 11 ماهگی در می آیند.
  4. دندان های آسیاب معمولا تا قبل از یک سالگی بیرون نمی آیند.

عموما تا 30 ماهگی کودک تمام 20 دندان شیری خود را در آورده است.

علائم دندان در آوردن در کودکان

بعضی کودکان فک خود را به هم می فشارند و برخی دیگر غذا نمی خورند. زیرا احساس ناراحتی می کنند. دندان ممکن است چند روز طول بکشد تا از لثه بیرون بزند. گاهی ممکن است لثه زمان بیرون آمدن دندان اندکی خونریزی کند.

مالش دادن لثه با انگشت و آرام گاهی کودک را آرام می کند. به هنگام دندان در آوردن کودک میل دارد چیزی را گاز بگیرد و یا وسایل را روی لثه اش بمالد. در این زمان بهتر است وسایل بازی کودک مدام شسته شوند تا احتمال بروز عفونت و بیمار در کودک کم شود.

همچنین تهیه دندان گیر برای کودک در این سن فکر خوبی است.

منبع: کتاب خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – معاونت بهداشت