موضوعات

علائم و درمان شکستگی استخوان در کودکان

علائم شکستگی استخوان در کودکان


# كودك قادر به حركت عضو آسيب ديده نباشد، يا هنگام حركت به شدت درد داشته باشد.

# ممكن است استخوان قوسي شكل شده و يا پيچيدگي پيدا کند.

# در محل ضربه در عرض يك تا دو ساعت تورم ايجاد شود.

# كودك از درد در ناحیه ای خاص شاكي باشد.

# درد در عرض دو تا سه روز پس از آسيب برطرف نشود.


علائم در رفتگی استخوان در کودکان


$ ناحيه آسيب ديده متورم شده و تغيير شكل می هد.

$ كودك قادر به حركت عضو آسيب ديده نيست و يا آن را خيلي كم و محدود حركت می دهد.

$ مفصل بين دو استخوان، متورم و دردناك است و هر گونه لمس ناحيه باعث درد شديد می شود


درمان شکستگی و در رفتگی استخوان در کودکان

# در موارد شک به شکستگی استخوان در كودكان خيلي سريع و در اولين فرصت به پزشك مراجعه شود.

# ناحيه آسیب ديده با يخ به مدت 30 - 20 دقيقه پوشانده شود تا از گسترش تورم جلوگيري شود. ولی کودک را به وسیله پتو گرم نگه دارید.

# عضو آسيب ديده روي بالش يا سطحي بلندتر قرار داده شود تا تورم كمتر شود.

# براي محدود كردن حركت اندام مصدوم با كمك پارچه يا نوار به تکه ای چوب، كتاب يا مقوای ضخيم بسته شود.

# پيش از دستور پزشك عضو آسيب ديده حركت داده نشود.

# براي جا انداختن دررفتگي به پزشك مراجعه شود، معمولا مفصل به مدت يك تا 4 هفته در آتل می ماند تا بهبود يابد. مفصل آسیب ديده ضعي فتر از معمول است و احتمال دررفتگي مجدد در آن بيشتر است.

# در مورد شکستگی استخوا نهاي دراز، مانند استخوا نهاي بازو و ساق پا، تقريباً هميشه نياز به گچ گيري وجود دارد.

# آسیب مركز رشد استخواني كه غضروفي است و توليد استخوان تازه را به عهده دارد، منجر به توقف بعدي رشد استخوان خواهد شد. شکستگی اين ناحيه ممكن است در عكس پرتونگاري معمولي ديده نشود . در صورت شك قوي به اين نوع شكستگي عضو آسيب ديده بايد مانند يك شكستگي معمولي گچ گرفته شود.

منبع : کتاب بچه های کوچک، آسیب های بزرگ ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، اداره سلامت کودکان