موضوعات

راه های درمان تب در کودکان

کودک من تب دارد . چه کار کنم؟

  • اگر درجه حرارت بدن کودک ، دمای دهانی 37/5 و دمای مقعدی بالای 38 درجه باشد و کودک ناخوش و بی حال باشد ، هر چهار ساعت دمای بدن کودک را مجددا بررسی کنید. همچنین کودک را تشویق کنید تا مایعات بنوشد.
  • لباس سبک تنش کنید و با پتو او را نپوشانید.
  • اگر کودک لرز دارد تا پایان لزر لباس گرم تنش کنید و پس از اتمام آن لباس های او را کم کنید.
  • می توانید هر چهار ساعت طبق جدول مقدار استامینوفن ، به او قطره استامینوفن بدهید.
  • اگر کودک داروی مسکن یا تب بر را استفراغ می کند،توانید از شیاف استامینوفن به جای داروی خوراکی استفاده کنید.

منبع: کتاب خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی