موضوعات

عفونت گوش در کودکان

علائم و درمان عفونت گوش در کودکان

ممکن است کودک عفونت گوش در بیرون از پرده گوش، در مجرای گوش یا پشت پرده گوش داشته باشد. عفونت مجرای گوش می تواند پس از شنا یا بازی های آبی رخ دهد. به همین شکل، اگر مجرای گوش با گوش پاکن های پنبه ای مکرر آزرده شود، احتمال عفونت مجرای گوش بیشتر می شود. عفونت های پشت پرده گوش که عفونت گوش میانی خوانده می شوند، می توانند ناشی از احتقان در هنگام سرماخوردگی یا آنفلوآنزا باشند که در این شرایط لوله استاش مسدود می شود و راه طبیعی تخلیه ترشحات گوش به گلو بسته می شود.
عفونت گوش میانی در کودکان زیر 6 ماه شایع نیست و کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند کمتر دچار عفونت گوش می شوند.


علائم عفونت گوش در کودکان

 • درد گوش
 • کاهش شنوایی
 • ترشح از گوش
 • تب
 • غدد لنفاوی دردناک در گوش یا درد گردن
 • احساس خارش در گوش
 • شیرخواران ممکن است با دست گوش شان را بگیرند، بکشند.


درمان گوش درد در کودکان

 • برای کاهش درد و ناراحتی از استامینوفن طبق جدول میزان مصرف استامینوفن استفاده کنید.
 • هر چند گاهی حوله گرمی روی گوش کودک قرار دهید. با این کار از ناراحتی ناشی از درد گوش کاسته می شود.
 • اگر کودک هنوز شیر می خورد هنگام شیر دادن سعی کنید او را عمودی نگه دارید. مقدار شیر در هر وعده را کم کرده در عوض دفعات شیردهی را افزایش دهید.
 • اگر کودک در حدی بزرگ است که حرف شما را متوجه شود ، از او بخواهید در روز چند بار بینی اش را بگیرد و و با دمیدن در بینی راه گوشش را باز کند.
 • اگر عفونت گوش به دنبال شنا کردن یا ورود آب آلوده اتفاق افتاده سعی کنید تا 7 روز گوش کودک را خشک نگه دارید. زمانی که کودک را به حمام می برید برای کودک از گوش گیر استفاده کنید.
 • هرگز گوش را با با گوش پاک کن یا سایر وسایل خشک نکنید.

منبع: کتاب خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی