موضوعات

چگونه مقابله با سوء استفاده جنسی را به کودکان بیاموزیم ؟

راه های پیشگیری از سوء استفاده جنسی در کودکان


1. رابطه كلامي خوبي با كودكان داشته باشيد و حرفهاي آنها را جدي بگيريد.

2. هيچ وقت به كودك اصرار نكنيد كه برخلاف ميل خودش به كسي محبت كند يا كسي را ببوسد، يا به زور در آغوش گرفته شود.

3. كودكاني كه براي جسم خود ارزش و احترام قائلند كمتر در خطر سوء استفاده ی جنسي قرار می گيرند.

4. از سن 3 تا 4 سالگی خصوصي بودن اندام هاي جنسي شامل پستان ها، باسن و اندام تناسلی را به كودك آموزش دهيد، كودك بايد تا 5 سالگي كاملاً اين موضوع را درك كرده باشد. اين مفهوم بايد در كودكان تقويت شود كه بدن آن ها به خودشان تعلق دارد، در اين صورت كودكان براي جسم خود احترام قائل خواهند شد.

5. تا سن 6 سالگي كودك بايد فرق بين دو جنس را بداند، مفهوم فضاي خصوصي و اندام خصوصي را درك كرده باشد و تفاوت خصوصي و سری را بفهمد، بتواند به راحتي با والدين يا فرد بزرگسال قابل اعتماد ديگري درباره جنسیت صحبت كند، نسبت به جنس خود عزت نفس داشته باشد، نام صحيح اعضاي بدن از جمله اعضاي تناسلي را بداند، بداند بچه در شكم مادرش، در عضوي به نام رحم پرورش مي يابد.


برای آموزش به کودکان در مورد مسائل جنسی از چه جملاتی استفاده کنیم ؟


# به به! ببين چه بدن سالمي داري!

# حالا يادت باشد كه بدن تو خصوصي است و كسي نبايد از تو بخواهد كه به قسمت هاي خصوصي بدن تو نگاه كند يا به آ نها دست بزند.

# اگر مادر و پدر به تو كمك كنند كه خودت را بشويي يا بخواهند با ديدن بدنت از سلامت آن مطمئن شوند اشكالي ندارد.

# به كودكان دختر بگوييد: قسمت هاي خصوصي بدن تو شامل واژن، كليتوريس، باسن و پستان ها است، يعني همان قسمت هايي كه با مايو مي پوشاني.

# به كودكان پسر بگوييد: قسمت هاي خصوصي بدن تو شامل آلت تناسلي، بيضه ها و باسن است، يعني همان قسمت هايي كه با مايو مي پوشاني.

# هيچ كس نبايد به بخش هاي خصوصي بدن تو دست بزند.

#صحبت كردن درباره ي مسائل خصوصي بايد در محل امن خانه و نزد والدين انجام شود.

# به کودکان بیاموزید که اگر در موقعيت خاصي قرار گرفتند كه احساس ناراحتي داشتند به غريزه خويش اعتماد كنند. فرمول «نه، برو، بگو » به كودكان آموزش داده شود اين
فرمول ساده به خوبي راه پیشگیری را روشن میکند .

!! به كودكان بگوييد اگر كسي با دست زدن به بدن شان آن ها را ناراحت میکند بگويند: «نه » سپس «بروند » يعني از فرد سوء استفاده كننده دور شوند و در نهايت نيز اتفاقي را كه افتاده است «بگويند .»

# به کودک تاکید کنید، اگر در موقعیتی قرار گرفت که فردی از او سوء استفاده کرد یا خواست از او سوء استفاده کند، در اسرع وقت موضوع را به پدر و مادر یا فرد بزرگسال معتمد بگوید.

# در اكثر موارد سوء استفاده جنسي از كودكان، فرد سوء استفاده كننده براي كودك آشنا است.

# براي تمرين اين موضوع از بازي نقشاستفاده شود. مثلا بگوييد اگر كسي در مدرسه خواست لباس زير تو را ببيند يا تو را در آغوش بگيرد و ببوسد چه كار میکنی؟

# مفهوم سری بودن و خصوصي بودن را به كودك آموزش دهيد، سر يا راز چيزي است كه همه كس اجازه ندارد از آن آگاهي داشته باشد و نبايد آن را براي كسي بازگو كرد.

# اطلاعات خصوصي اطلاعاتي است كه می توان از آن آگاه بود اما ضرورتي براي در ميان گذاشتن آن با ديگران وجود ندارد. موضوع خصوصي يعني موضوعي كه دسترسي به آن محدود است، مثلاً هر خانواده مسائل خصوصي خود را دارد اما آن را با خانواده هاي ديگر در میان نمی گذارد.

# اعضاي خصوصي بدن هم چنين وضعي دارند، يعني همه آدم ها در بدن خود اعضاي خصوصي دارند ولي هر كس فقط مي تواند به اعضاي خصوصي بدن خود دسترسي داشته باشد.


برای صحبت در مورد مسائل جنسی چه مثال هایی برای کودک بزنیم؟


هرکسی می داند كه همه از توالت استفاده می کنند. اين اطلاعات سری نیست. اما قطعاً خصوصي است چون دسترسي به آن محدود است. هنگام استفاده از توالت در را می بنديم.

هيچ كس به فردي كه به توالت می رود نمی خندد و او را مسخره نمی کند چون اين كار امري عادي است و همه آن را انجام می دهند پس رفتن ما به توالت سری نیست اما می دانيم كه بايد اين كار را تنها انجام دهيم، پس اين كار خصوصي است. همان طور كه براي محدود كردن دسترسی ديگران به توالت از در استفادهه می کنیم، براي محدود كردن دسترسي ديگران به اعضاي خصوصي بدن خود نيز از لباس استفاده می کنیم .

چند جمله ساده به كودك بياموزيد تا اگر يك دوست يا غريبه خواست به مسائل خصوصي او دسترسی پيدا كند او بتواند آن ها را به زبان بياورد.

به او بياموزيد اگر دوستت از تو خواست كه اعضاي خصوصي بدنت را به او نشان بدهي، به او چه می گويي؟ به او می گويي «بدن من خصوصي است. » اگر دوستت پرسيد ...... يعني چه؟ به او می گويي «در اين باره از پدر و مادر

خودت سوال كن » يا «اين سؤال خوبي است ولي جوابش خيلي پيچيده است بايد از پدر و مادرت سؤال كني. »


چگونه رفتار های حاكي از سوءاستفاده جنسي را به کودکان بیاموزیم ؟


  • كسي می خواهد بی دليل به بدن او نگاه كند يا دست بزند.
  • فرد بزرگ تر يا قوي تري (چه بچه و چه بزرگسال ) از او می خواهد كاري بكند كه مايل نيست.
  • وقتي در موقعيتي خاص قرار می گيرد و احساس ناراحتي ميكند يا درون خود احساس عجيبي دارد، به احساس غريزي خود اعتماد كند و با آن فرد همراهي نكند و موضوع را به پدر و مادر يا يك فرد بزرگسال معتمد بگويد.
  • او با کسی كاري می کند یا شخص ديگري بااو كاري می کند كه بعداً نسبت به آن احساسي ناخوشايند و بد پيدا می کند.
  • كسي از او می خواهد كه رفتار خاصي را به صورت راز نگه دارد.


علائم هشدار دهنده سوء استفاده جنسي در كودكان


  • تغيير در روحيه، خشمگيني بدون علت، رفتار هاي اسرار آميز
  • تغيير در رفتار هاي اجتماعي، منزوي شدن يا دور شدن از دوستان و خانواده
  • اگر به موضوع مشکوک هستيد از كودك بپرسيد، آيا كسي با دست زدن به قسمت های خصوصي بدنت تو را ناراحت كرده است؟
منبع : کتاب بچه های کوچک، آسیب های بزرگ ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، اداره سلامت کودکان