موضوعات
چگونه مقابله با سوء استفاده جنسی را به کودکان بیاموزیم ؟

چگونه مقابله با سوء استفاده جنسی را به کودکان بیاموزیم ؟

راه های پیشگیری از سوء استفاده جنسی در کودکان 1. رابطه كلامي خوبي با كودكان داشته باشيد و حرفهاي آنها را جدي بگيريد. 2. هيچ وقت به كودك اصرار نكنيد كه برخلاف ميل خودش به كسي محبت كند يا كسي را ببوسد، يا به زور در آغوش گرفته شود. 3. كودكاني كه براي جسم خود ارزش و احترام قائلند كمتر
تاثیر روش پاداش در مهارت فرزند پروری

تاثیر روش پاداش در مهارت فرزند پروری

ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻮﺩﻙ ﺗﺎﻥﻫﺴﺘﻴﺪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣــﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺷــﻮﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﻭﻇﺎﻳﻔﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻎ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ «ﭘﺪﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ» ﺗﺮﺑﻴﺖ