موضوعات

درمان بی اشتهایی در کودکان

راه های افزایش اشتها در کودکان


* در هنگام دادن غذا به كودک صبور باشيد.

* هنگام غذا دادن به كودک با او صحبت كنيد و او را به خوردن غذا تشويق نماييد.

* زمان خوردن غذا را با ابراز محبت براي كودک لذت بخش كنيد.

* در زماني كه كودک با علاقه غذا مي خورد او را تعريف و تمجيد كنيد.

* غذاي كودک را رنگين و متنوع نمائيد (تغيير در تركيب غذاها، مزه، بافت، نحو ه طبخ، تزئين غذاها به شمممكل حيوانات ، گل ، عروسك ، استفاده از بشقابهاي رنگين).

* در صورت امتناع كودک از يك غذا مي توانيد كمي طعم آن را با يك چاشني مورد علاقه كودک تغيير داد و يا در فرصتي ديگر امتحان كنيد.

* سفره غذاي كودک را در محيطي تميز، آرام، دوستانه، راحت، مطمئن و همراه با ديگران قرار دهيد.

* انتظار ندا شته با شيد كودک خيلي تميز و مرتب مطابق با خوا سته شما غذا بخورد. ريخت و پاش غذا و پرت كردن غذا را مي توان با ملايمت و به تدريج محدود كرد.

* در هنگام غذا دادن استفاده از موسيقي هاي كودكانه و يا بازي با كودک مي تواند در بهبود اشتهاي وي موثر باشد.

* داروهاي مصرفي به هيچ وجه با شير يا غذاي كودک مخلوط و داده نشود.


چکار کنیم که کودک غذا بخورد؟


1. كودک بايد در زمان خوردن در وضعیت راحتي قرار گيرد و غذا نزديك او باشد تا كودک بتواند به راحتي بدون اين كه تحت فشار قرار گيرد، غذا بخورد.

2. بشقاب و لوازم غذا خوردن بايد از جنس نشكن باشد. زيرا در صورت شكستن ظرف كودک ممكن است احساس ياسكند يا والدين عصباني شوند.

3. رنگ مواد غذايي در اشتهای كودک و علاقه او به غذا تاثير مي گذارد.

4. خوردن غذاهايي با رنگ هاي سبز، نارنجي و زرد براي او جالب است. به عنوان مثال مي توان از سبزي هاي برگ سبز و يا هويج و گوجه فرنگي استفاده كرد.

5. بجاي آب ميوه صنعتي از آب ميوه طبيعي استفاده كنيد زيرا به آب ميوه صنعتي مواد قندي، رنگ وماده معطر اضافه شده است.

6. غذا خوردن در يك ساعت معين سبب تحريك اشتهاي كودک مي شود.

7. خستگي كودک مهمترين عامل از بين بردن اشهاي اوست. بهتر است بعد از استراحت به كودک غذا داده شود.

8. دادن وقت كافي به كودک براي صرف غذا بسيار مهم است بهتر است از شتاب و عجله در هنگام غذا خوردن پرهيز كرد.

9. دادن غذاي يكنواخت و تكراري سبب بيزاري كودک مي شود. حتي اگر غذاي مورد علاقه كودک، پشت سرهم به او داده شود، كودک از خوردن آن خودداري مي كند.

10. بايد كودک را با انواع غذاهاي مختلف آشنا كرد. بهتر است غذای جديد را ابتدا يك فرد بزرگتر خانواده بخورد تا الگويي براي كودک باشد.

11. بي تحركي، خواب ناكافي و بيماري كودک موجب بی اشتهایی و غذا نخوردن كودک مي شود.