موضوعات

عوارض رژیم های غذایی کاهش وزن سریع در کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان نباید رژیم غذایی سخت بگیرند !

عوارض رژيم های غذايي کاهش وزن


1. رژيم غذايي كه با حذف كردن وعده های غذایی و يا ناشتايي همراه باشد منجر به كاهش وزن سريع ميشود كه اساساً به علت كاهش آب بدن و توده عضلاني است.

2. در دوره بلوغ اين گونه رژيم های غذايي غلط براي كاهش وزن، علاوه بر اختلال رشد، كمبودهاي تغذی های، اختلالات قاعدگي در دختران، ضعف و خستگي، گيجي، افسردگي، تحريك پذيری، يبوست، نداشتن تمركز حواس و اشكال در خوابيدن را به دنبال دارد. تنفس بدبو، ريزش مو و خشكي پوست از عوارض رژيم های غذايي با محدوديت شديد كالری است.

3. افزايش خطر ابتلا به سنگ كيسه صفرا نيز از عوارض جديتر اينگونه رژيم های غذايي است.

4. متأسفانه تأخير رشد و تأخير در بلوغ جنسي در اثر دريافت ناكافي غذا با كوتاه قدي غير قابل جبران نمود مييابد كه در اثر كمبود مواد مغذی بويژه ريزمغذی ها ايجاد ميشود.