موضوعات

چگونه کودک را به ورزش و فعالیت بدنی تشویق کنیم ؟

راه های افزایش فعالیت فیزیکی در کودکان


# انجام فعاليت بدني روزانه مثل پياده روي، دوچرخه سواري، بازي با ساير كودكان به مدت 60 دقيقه در روز.

# تشويق كودک به استفاده از پله به جاي آسانسور و راه رفتن.

# استفاده از مشاركت كودک در انجام كارهاي روزمره منزل مانند نظافت خانه.

# تشويق كودک به بازي هايي كه نياز به فعاليت بدني و تحرک دارد.

# كودكان بهتر است تشويق به افزايش فعاليت فيزيكي براي كمك به كنترل وزن آنها شوند )به علت مزاياي ديگر سلامتي مثل كاهش ديابت نوع 2، خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي - عروقي.

# كودكاني كه داراي اضافه وزن يا چاق مي باشند، نياز به فعاليت ورزشي بيشتر از 60 دقيقه در روز دارند؛ اما بهتر است اين زمان به تدريج اضافه شود.

# والدين بهتر است در مورد رفتارهاي نشسته كودک كه نبايد بيشتر از 2 ساعت در روز باشد، توجه كنند. كودک نبايد بيشتر از 2 ساعت در روز به امور كم تحرک (تماشاي تلويزيون، استفاده از كامپيوتر و بازيهاي ويديويي) بپردازد.

- بهتر است به كودكان فرصت و پشتيباني براي فعاليت بيشتر در روز داده شود (مثل پياده روي، دوچرخه سواري، استفاده از پله و بازيهاي فعال).

- انتخاب فعاليت بهتر است با نظر كودک انجام گيرد و با سن كودک مناسب باشد كه توانايي و اعتماد به نفس آن را داشته باشد.

- تشويق خانواده به تلاش براي انجام فعاليت هاي بيشتر؛ مثلا تمام پياده به خريد رفتن و يا پياده رفتن به پارک

- انجام فعاليت بدني روزانه به مدت 60 دقيقه.