موضوعات

هنگام دادن غذا به کودک چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟

چکار کنیم که کودک غذا بخورد؟


1. كودک بايد در زمان خوردن در وضعیت راحتي قرار گيرد و غذا نزديك او باشد تا كودک بتواند به راحتي بدون اين كه تحت فشار قرار گيرد، غذا بخورد.

2. بشقاب و لوازم غذا خوردن بايد از جنس نشكن باشد. زيرا در صورت شكستن ظرف كودک ممكن است احساس ياسكند يا والدين عصباني شوند.

3. رنگ مواد غذايي در اشتهای كودک و علاقه او به غذا تاثير مي گذارد.

4. خوردن غذاهايي با رنگ هاي سبز، نارنجي و زرد براي او جالب است. به عنوان مثال مي توان از سبزي هاي برگ سبز و يا هويج و گوجه فرنگي استفاده كرد.

5. بجاي آب ميوه صنعتي از آب ميوه طبيعي استفاده كنيد زيرا به آب ميوه صنعتي مواد قندي، رنگ وماده معطر اضافه شده است.

6. غذا خوردن در يك ساعت معين سبب تحريك اشتهاي كودک مي شود.

7. خستگي كودک مهمترين عامل از بين بردن اشهاي اوست. بهتر است بعد از استراحت به كودک غذا داده شود.

8. دادن وقت كافي به كودک براي صرف غذا بسيار مهم است بهتر است از شتاب و عجله در هنگام غذا خوردن پرهيز كرد.

9. دادن غذاي يكنواخت و تكراري سبب بيزاري كودک مي شود. حتي اگر غذاي مورد علاقه كودک، پشت سرهم به او داده شود، كودک از خوردن آن خودداري مي كند.

10. بايد كودک را با انواع غذاهاي مختلف آشنا كرد. بهتر است غذای جديد را ابتدا يك فرد بزرگتر خانواده بخورد تا الگويي براي كودک باشد.

11. بي تحركي، خواب ناكافي و بيماري كودک موجب بی اشتهایی و غذا نخوردن كودک مي شود.


نکات بهداشتی هنگام تهیه غذای کودک


قبل و بعد از تهيه غذا دست ها بايد شسته شوند.

غذاها خوب پخته شوند. زيرا حرارت موجب از بين رفتن ميكروب هاي بيمارِ زا مي شود و خطر آلودگي احتمالي غذا در اثر حرارت از بين مي رود.

غذای کودک بايد براي هر وعده تازه تهيه شود و فاصله بين وقتي كه غذاي كودک پخته مي شود تا زماني كه به کودک غذا داده مي شود طولاني نباشد زيرا احتمال دارد ميكروب ها در غذا تكثير يابند.

غذاهاي پخته به طور صحیح نگهداري شود. غذاهاي باقيمانده سريعا" خنك و در ظرف دربسته در داخل يخچال نگهداري شود.

در تهيه غذاي كودک از مواد غذايي سالم و پاكيزه استفاده شود.

براي نوشيدن و تهيه غذا نيز از آب سالم استفاده شود.

غذاها از دسترس حشرات و جوندگان دور نگهداري شود. بدين منظور غذاها بايد در ظرف درب دار و دور از دسترس حیوانات و حشرات نگهداري شود چون حيوانات حامل ميكروب هاي بيماري زا هستند.