موضوعات

آیا استرس باعث سقط جنین می شود؟

آیا حقیقت دارد که ترس ، اضطراب و استرس می تواند منجر به سقط جنین شود؟

زندگی امروزی همواره توام با استرس و درگیری های روزمره است. اما آیا این کشمکش های روزمره می تواند باعث مرگ جنین شود؟ اضطراب و استرس عادی روزانه مانند برخوردهای پرتنش در محیط کار و یا به هنگام رانندگی چیزی نیست که بتواند باعث سقط شدن جنین شود. تا کنون هیچ تحقیقی نشان نداده که صداهای ناگهانی و بلند ، ترس ها و اضطراب های روزانه بتواند منجر به سقط جنین شود.
اکثر موارد سقط دلایل ناشناخته و یا غیر قابل کنترل دارند. اغلب سقط های سه ماهه اول بارداری ، تصادفی و ناشی از وجود اختلالات کروموزومی در تخمک لقاح یافته است. به عبارتی در این موارد سلول تخم یا اسپرم حاوی محتویات کروموزومی نامتعارف و معیوب هستند و تخمک لقاح یافته تحت این شرایط قادر به ادامه رشد نیست. بنابراین در همان سه ماهه اول بارداری سقط رخ می دهد.
باید این نکته را مد نظر داشت که استرس های شدید مانند طلاق ، وضعیت اقتصادی نامناسب و از دست دادن بستگان نزدیک می توانند احتمال بروز اختلالات رشدی جنین را تحت تاثیر قرار دهند. زنانی که به مدت طولانی در معرض فشارهای روانی شدید هستند 80 درصد بیشتر از زنان تحت فشار روانی متوسط در معرض وقوع مرده زایی هستند.
برخی تحقیقات رابطه بین اضطراب شدید مادر در دوران بارداری و بروز زایمان با جنین نارس ، وزن کم هنگام تولد ، بروز آسم و آلرژی در کودک را نشان داده اند.