موضوعات

خودتان جنسیت فرزندتان را تعیین کنید !

با اینکه به دنیا آوردن یک کودک سالم معمولا مهم ترین خواسته ی یک مادر است، با این حال راه هایی برای انتخاب جنسیت جنین وجود دارد. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی راه های تداخلی تشخیص و تعیین جنسیت جنین پیش روی ماست.

تکنیک های تعیین جنسیت مبتنی بر تکنولوژی

  • تشخیص ژنتیک قبل از لانه گزینی رویان (Preimplantation genetic diagnosis): در این روش که معمولا در زنانی که اقدام به IVF کرده اند قابل انجام است، متخصصین جنسیت جنین های تشکیل شده را مشخص می کنند و تنها جنین هایی را داخل رحم می گذارند که از نظر جنسیت مطابق میل باشد. البته اکثر موسسات بدون وجود دلیل منطقی و الزام پزشکی اقدام به همچین کاری نمی کنند.
  • انتخاب اسپرم : در این روش می توان اسپرم ها را از نظر ژنتیکی بررسی کرد و اسپرم های حاوی ژن Y (که پس از لقاح منجر به تشکیل جنین پسر می شوند) را از اسپرم های حاوی ژن X (که پس از لقاح باعث تشکیل جنین دختر می شوند) جدا کرد. سپس با روش IUI اقدام به بارور کردن تخمک زن می کنند. البته این روش نیز مانند روش فوق برای تمام زنان قابل اجرا نمی باشد. بلکه صرفا در زنانی که به علت مشکل ناباروری اقدام به انجام IVF و IUI کرده اند قابل اجراست.

تکنیک های تعیین جنسیت بی نیاز از تکنولوژی

جهت درک بهتر این روش های ابتدا باید اطلاعاتی در زمینه چگونگی دختر یا پسر شدن جنین داشته باشید. ژنوم مونث به صورت XX و ژنوم مذکر XY است . سلول های جنسی در زنان تخمک و در مردان اسپرم نامیده می شوند. تخمک همواره حاوی ژن X است در حالی که نیمی از اسپرم ها حاوی ژن X و نیمی دیگر حاوی ژن Y هستند. حال اگر اسپرم X با تخمک لقاح داشته باشد جنین دختر خواهد شد و اگر اسپرم Y بتواند وارد تخمک شود جنین پسر می شود.

روش شتل (Shettles Method) : اسپرم های حاوی ژن X حرکت آهسته تری نسبت به اسپرم های حاوی ژن Y دارند. اما از طول عمر و مقاومت بیشتری نیز برخوردار هستند. بنابر این اگر شما مایلید فرزندتان دختر شود بهتر است حدود 2 تا 4 روز قبل از موعد تخمک گذاریتان نزدیکی داشته باشید. اینگونه اسپرم های Y (پسر ساز) تا زمان آزاد شدن تخمک به دلیل طول عمر کوتاهشاناز بین می روند و تنها اسپرم های X (دختر ساز) جهت انجام لقاح با تخمک باقی می مانند و اینگونه احتمال دختر دار شدن شما تا حدود 70 درصد افزایش میابد. اما اگر تمایل به پسر دار شدن دارین بهتر است رابطه جنسی را هر چه نزدیک تر به روز تخمک گذاری انجام دهید . زیرا همان طور که گفته شد سرعت حرکت اسپرم Y بیشتر است و قطعا زودتر از اسپرم های دخترساز به تخمک می رسد. البته عوامل دیگری نظیر محیط واژن، رسیدن زن به ارگاسم ، وضعیت های مختلف نزدیکی و حتی مواد غذایی مصرفی نیز می توانند بر دختر با پسر شدن جنین تاثیر بگذارند.

روش های قدیمی

ممکن است از افراد سالخورده چیزهایی در مورد پسر یا دختر شدن جنین شنیده باشید. بله ، برخی از این حرف ها حقیقت دارد. به عنوان مثال ، برای پسر دار شدن ، بهتر است گوشت قرمز و مواد غذایی حاوی پتاسیم مصرف کنید. برای دختر دار شدن تخم مرغ، ماست و شکلات را در برنامه غذایی خود قرار دهید.

وضعیت های نزدیکی جنسی و زمان رسیدن به ارگاسم نیز بر جنسیت جنین تاثیر می گذارند . برای دختر دار شدن بهتر است به هنگام نزدیکی وضعیت هایی را انتخاب کنید که زن در بالا باشد و در نتیجه دخول عمق کمتری داشته باشد . همچنین اطمینان حاصل کنید که زن ابتدا از نظر جنسی ارضا شود .

و اما برای پسر دار شدن بهتر است وضعیتی را برای رابطه جنسی انتخاب کنید که عمق دخول آلت تناسلی مرد بیشتر باشد ، مثلا مرد در بالا باشد و نیز مرد ابتدا به ارگاسم برسد.