موضوعات
بهترین زمان برای ختنه نوزاد کی است؟

بهترین زمان برای ختنه نوزاد کی است؟

بهترین زمان برای ختنه نوزاد کی است؟ ختنه نوزاد پسر در ماه اول و ترجیحا از 6 ساعت پس از تولد و حداکثر تا پایان دوره نوزادی یعنی 28 روزگی باید انجام شود. گاهی به دلیل وجود بیماری این کار به تعویق انداخته می شود. برای مراقبت از محل ختنه به هیچ وجه از داروهای سنتی و گیاهی استفاده نکنید
چگونه بند ناف نوزاد را تمیز کنیم ؟

چگونه بند ناف نوزاد را تمیز کنیم ؟

نحوه تمیز کردن و مراقبت از بند ناف نوزاد پس از زایمان نوزاد بند ناف به وسیله یک گیره بسته می شود. بخش کوچک بند ناف که روی شکم نوزاد باقی می ماند کم کم خشک شده و می افتد . در نهایت ناف را روی شکم باقی می گذارد. بند ناف کی می افتد؟ معمولا بند ناف 3 تا 7 روز بعد از تولد می افتد. تمیز و خشک