موضوعات

سندرم مرگ ناگهانی نوزاد (SIDS) چیست ؟

تعریف سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار


سندرم مرگ ناگهاني شیرخوار، مرگ ناگهاني، غيرقابل توضيح و غير قابل انتظاري است كه موجب مرگ كودكان زير یک سال مي شود.

بيشتر اين مرگها قبل از 6 ماهگي و اغلب بين 2 تا 4 ماهگي و اغلب در زمستان اتفاق می افتد. دليل بروز اين سندرم هنوز به درستي مشخص نيست .


علل بروز سندرم مرگ ناگهانی نوزاد


* خواباندن كودك روي شكم

* مواجهه كودك با دود سيگار در دوران بارداري و پس از زايمان

* استفاده از بالش نرم

* پوشاندن لباس زياد، پتوي زياد و يا اتاق بسيار گرم

* تغذيه نشدن كودك با شير مادر

* سن مادر در دوران بارداري، مراقبت هاي ضعيف دوران بارداري، كم وزن گرفتن مادر در دوران بارداري و استفاده از داروهاي غير قانوني در بروز سندرم مرگ ناگهاني مؤثر است.


پیشگیری از مرگ ناگهانی نوزاد


سندرم مرگ ناگهاني شیرخواران قابل پيشگيري نیست، اما با رعايت اين توصيه هامی توان خطر وقوع آن را كاهش داد:

# هميشه كودك خود را به پشت بخوابانيد نه به شكم يا پهلو، كودك را در اتاق خود، اما در تخت خودش بخوابانید (او را در تخت خودتان نخوابانيد) .

# از وسايل خواب شل و نرم (پتو، بالش ...) استفاده نكنيد، از بالش هاي محكم و صاف براي خواباندن شیرخوار استفاده كنيد.

# كوسن هاي نرم، تشک هاي بادي، بالش هاي پر شده از مواد صناعي و بالش هايي كه با پارچه هاي نرم روكش شده اند براي خواباندن شیرخوار خطرناك است. اسباب بازی های نرم را در تخت كودك قرار ندهيد.

# محيطي را براي خواباندن كودك در نظر بگيريد كه عاري از دود سيگار باشد.

# شیرخوارانی كه در اثر سندرم مرگ ناگهاني مي ميرند كمتر با شير مادر تغذيه شده اند. پس سعي كنيد كودكتان را با شير خود تغذيه كنيد، شيرتان را بدوشيد تا در مهد كودك هم كودك از شير شما تغذيه شود.

# از گرم كردن بيش از حد اتاق خواب كودك خودداري كنيد. حرارت اتاق مناسب باشد (23-25 درجه سانتي گراد) تا كودك در زمان خواب، بسيار گرم يا سرد نشود.

# كودك را براي معاينات دوره اي و واكسيناسيون به مرکز بهداشت يا پزشك خانواده خود ببريد.

# اگر كودك تنفس ندارد و به تحريكات پاسخ نمی دهد، کمک های اوليه را شروع كنيد و سريع او را با اورژانس 115 به بيمارستان برسانيد.منبع : کتاب بچه های کوچک، آسیب های بزرگ ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، اداره سلامت کودکان