موضوعات

دیابت دارم ، آیا می توانم به کودکم شیر بدهم؟

در دیابت وابسته به انسولین (نوع1) باید تزریق روزانه را انجام داده و رژیم غذایی را رعایت کنید. شیر دادن مزایای فراوانی برای مادران دیابتیک دارد. از جمله:آرامش مادر،کاهش ابتلا شیرخوار در آینده به دیابت،کاهش بروز عفونت ها در شیرخوار، کنترل بهتر دیابت... شروع تغذیه با شیرمادر بلافاصله پس از زایمان از کاهش قند خون نوزاد جلوگیری می کند. مادر دیابتیک در دوران بارداری و شیردهی به مراقبت های دقیق نیاز دارد. مشورت با پزشک متخصص زنان،رژیم درمانی و متخصص کودکان ضروری است.

منبع : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - یونیسف