موضوعات

حتما به کودک مبتلا به اسهال شیر مادر دهید!

شیرمادر خواران به مراتب کمتر از بچه هایی که با شیرمصنوعی یا شیرگاو تغذیه می شوند دچار اسهال می شوند. از علل اسهال در شیرخواران حساسیت های غذایی و در رأس آن ها حساسیت به شیرگاو است. پس تغذیه انحصاری شیرخوار با شیرمادر را در 6 ماه اول رعایت کنید که او را در برابر عفونت ها محافظت می کند.
شیرخوار مبتلا به اسهال باید مکررا با شیرمادر تغذیه شود. تغذیه مکرر با شیرمادر مایعات، مواد مغذی و عوامل ایمنی بخش و حفاظتی مورد نیاز شیرخوار را تامین می کند. بعلاوه فاکتورهای رشد موجود در شیرمادر به جبران رشد ناشی از آسیب روده کمک می کنند. شیرخوار بالاتر از 6 ماه علاوه بر شیرمادر و محلول ORS به ادامه غذاهای کمکی مناسب سن خود نیاز دارد حتی پس از بهبودی نسبی اسهال،دادن غذا و شیرمادر باید افزایش یابد.

منبع : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - یونیسف