موضوعات

چرا باید به کودک مبتلا به زردی شیر مادر داد؟

زرد شدن نوزاد که معمولا در روز دوم یا سوم تولد ظاهر شده و روز دهم برطرف می گردد زردی فیزیولوژیک نامیده می شود و بسیار شایع است و حاکی از بیماری نمی باشد.
در بیشتر نوزادان مبتلا به زردی و افزايش بیلی روبین، تغذیه با شیر مادر باید بدون وقفه ادامه یابد. آغوز به دفع مدفوع اولیه نوزاد و در نتیجه دفع بیلی روبین اضافی از بدن نوزاد و کاهش زردی او کمک می کند.
در شرایط خاص و نادر که زردي بسيار شدید می باشد ممکن است نیاز به قطع موقت شیردهی باشد. برای حفظ تداوم توليد شير و تغذيه طفل، در زمان جدایی از شیرخوار بايد شیرتان را مرتب با دست یا شيردوش بدوشيد. در صورتی که نوزاد در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بستری شود، بايد كاركنان بخش، آموزش دراين زمينه را در اختيار شما قرار دهند و در ساير موارد اين آموزش بايد قبل از ترخيص مادر از بيمارستان انجام شده و در اولين ويزيت نيز در کنار ساير مهارت هاي شيردهي تقويت شود.


منبع : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - یونیسف