موضوعات

قبلا سرطان پستان داشته ام؟ آیا منع شیردهی دارم؟

حاملگی بعد از درمان سرطان پستان ، سبب افزایش خطر عود سرطان نشده است و این موضوع حتی ممکن است به عنوان مزیتی برای بقاء بیمار مطرح باشد. توصیه می شود که زنان تا 5 سال بعد از درمان سرطان پستان حامله نشوند . اگر زنی زودتر از این مدت حامله شود، معمولاً قادر به شیردهی به شیرخوار به کمک پستان سالم و غیرسرطانی خود می باشد و در برخی موارد اگر جراحی یا رادیوتراپی منعی بوجود نیاورده ، می تواند از هر دو پستان شیر بدهد. البته رادیوتراپی بعد از توده برداری ممکن است منجر به تولید ناکافی شیر در پستان بیمار شود.
مادران مبتلا به سرطان پستان نباید درمان خود را به تعویق اندازند. زنانی که در دوران شیردهی تحت شیمی درمانی قرار می گیرند باید در هر مرحله درمان، شیر خود را دوشیده و دور بریزند تا زمانی که اثرات این داروها به طور کامل از بدن زدوده و پاک شود.در هر حال و بسته به نوع درمان، پزشک توصیه های لازم را ارائه خواهد کرد.

منبع : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - یونیسف