موضوعات

درد و احتقان پستان و درمان آن

در صورت بروز احتقان در پستان مادر چه بايد كرد؟
بهترين راه پيشگيري از بروز احتقان شروع تغذيه نوزاد از پستان بلافاصله بعد از تولد و تغذيه مكرر اوست.
هنگام احتقان، پوست روي پستان اغلب براق و نوك آن پهن بنظر مي رسد و گرفتن پستان براي شيرخوار مشكل است. ابتدا با كمپرس آب گرم به جاري شدن شير كمك نمایید، سپس مقداري از شير را دوشيده تا تورم اطراف نوك پستان كاهش يابد و شيرخوار بتواند هاله پستان را در دهان بگيرد.
به تخلیه مكرر شیر توجه نمایيد و زمان و دفعات تغذيه با شير مادر را محدود نكنيد. اگر احتقان پستان به سرعت درمان نشود ممكن است عفونت پستان (ماستيت ) عارض شود و با تشكيل آبسه توليد شير كاهش يابد.
روش ديگر، استفاده از بطري گرم است. بدين ترتيب كه يك بطري دهان گشاد را از آب داغ پر كنید پس از چند دقيقه كه بطري كاملا داغ شد آب آن را خالي نموده و دهانه بطري را در آب سرد فرو كنید تا خنك شود بعد دهانه آن را روي آرئول پستان بگذارید و چند دقيقه نگه دارید. بطري كه به مرور سرد شود شبيه به يك مكنده، نوك پستان را به داخل مي كشد و به اين ترتيب به جريان يافتن شير كمك مي نمايد.
جهت كاهش ورم و كم شدن درد بعد از تغذيه شيرخوار، كمپرس سرد روي پستانها قرار دهيد.
گذاشتن برگ کلم روی پستانها به مدت 15 دقیقه 3 تا 4 بار در روز کمک کننده است. بدين ترتيب كه ابتدا برگ هاي كلم را جدا كنيد، آن را كاملا شسته و خشك نموده و در يخچال بگذاريد. پس ازخنك شدن قسمت وسط يك برگ را به اندازه نوك پستان جدا كرده، سپس برگ كلم را روي پستان بگذاريد.
چنانچه احتقان در نوک پستان باشد گذاشتن دو انگشت در بالا و پایین نوک پستان و فشار روی آن برای چند ثانیه در کاهش احتقان نوک پستان مؤثر است. ماساژ گردن و پشت و ماساژ ملايم پستانها کمک کننده است.در صورت شديد بودن درد، مسكن استفاده نمایيد.

منبع : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - یونیسف