موضوعات

آموزش دوشیدن شیر مادر

دوشيدن شير با دست آسان است و با تمرين مي توانيد در اين كار موفق شويد. وسايلي كه براي دوشيدن شير بكار مي روند بايد تميز باشند. شيرتان را مي توانيد با دست يا شيردوش هاي نوع دستي و يا برقي بدوشيد. اين وسايل بعد از هر بار استفاده بايد فورا شسته شوند. (شير دوش هاي دستي خيلي مناسب نيستند و بهتر است حتي المقدور مورد استفاده قرار نگيرند) دست ها را با آب و صابون بشوئيد، ولي پستان را فقط با آب ساده بشوييد و از بكار بردن هر گونه كرم، لوسيون، روغن و ... پرهيز كنيد.
براي دوشيدن شير، دست بايد طوري قرار گيرد كه دو انگشت زير پستان و درست در لبه تحتاني هاله پستان و شست در بالا روي لبه فوقاني هاله واقع شود.( براي خروج شير بايد روي اين قسمت فشار وارد شود نه به نوك يا خود پستان. زيرا فشار دادن نوك پستان نه تنها سبب جاري شدن شير نمي شود، بلكه موجب ترك خوردگي،سوزش و نازك شدن پوست نوك پستان هم مي شود.)
آن گاه بايد دست را به قفسه سينه تكيه داده و اول پستان را به طرف قفسه سينه و سپس به جلو آورد تا شير به آساني خارج شود. با قرار دادن انگشتان در جهات مختلف هاله ، مجاري ديگر شير هم تخليه مي شوند. براي جمع آوري شير از ليوان يا ظرف دهان گشاد ( كه قبلا جوشانده ايد ) استفاده كنيد . گاهي لازم است ليوان تميزي هم زير پستان ديگر قرار دهيد تا قطره هاي شيري كه هم زمان با دوشيدن از پستان دوم ترشح مي شوند جمع آوري گردند.
از شيردوش هاي برقي به صورت تكي يا دو تايي ( جهت دوشيدن همزمان پستان ها) نيز مي توانيد استفاده كنيد كه قابل استريل درآب جوش بوده ، با برق و باطري كار مي كنند و قدرت مكش آنها خوب است و بدون هيچگونه درد و ناراحتي مقدار بيشتري شير را در زمان بسيار كمتري از پستان هاي مادر مي دوشند و به هيچ عنوان با دست تماس ندارند،در نتيجه ميزان آلودگي نيز در دوشيدن شير به حداقل ممكن مي رسد. اين شير دوش ها در منزل و يا محل كار مادران شاغل قابل استفاده هستند.


منبع : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - یونیسف