موضوعات

نوزادان در طول روز چقدر می خوابند ؟

خواب طبیعی نوزاد چقدر است؟

الگوی خواب شرخواران با کودکان بزرگ تر و بزرگسالان بسیار متفاوت است. شیرخواران 16 تا 18 ساعت در طول شبانه روز می خوابند. . هر بار خوابیدنشان بدون توجه به شب و روز بودن بین 20 دقیقه تا 3 ساعت متغیر است. ولی تقریبا 9 تا 10 ساعت آن به طور مستمر در شب رخ می دهد. 70 درصد کودکان تا سن 6 ماهگی ، 6 تا 8 ساعت در طول شبانه روز می خوابند. برخی نوزادان روزها بیشتر و شب ها کمتر می خوابند.
چرخه خواب نوزادان کوتاه تر از بزرگسالان است به همین دلیل زود به زود از خواب بیدار می شوند.
اغلب نوزدان در طول شب به 1 تا 3 نوبت شیردهی نیاز دارند. برای خواب بهتر نوزاد توجه داشته باشید که اتاق از تهویه مناسبی برخوردار باشد.
دمای 25 تا 27 درجه سانتی گراد برای اتاقی که ک.دک در آن می خوابد مناسب است. بهتر است کودک زمانی که تنهاست به پهلو خوابانده شود تا در صورتی که شیر بالا آورد راه تنفس او مسدود نشود.

منبع: کتاب خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – معاونت بهداشت