موضوعات

بهترین زمان برای ختنه نوزاد کی است؟

بهترین زمان برای ختنه نوزاد کی است؟

ختنه نوزاد پسر در ماه اول و ترجیحا از 6 ساعت پس از تولد و حداکثر تا پایان دوره نوزادی یعنی 28 روزگی باید انجام شود. گاهی به دلیل وجود بیماری این کار به تعویق انداخته می شود. برای مراقبت از محل ختنه به هیچ وجه از داروهای سنتی و گیاهی استفاده نکنید این کار می تواند باعث بروز عفونت شود.

زخم محل ختنه 7 تا 10 روز بعد بهبود پیدا می کند.

آیا برای ختنه از بی هوشی استفاده می شود؟

برای انجام ختنه نوزاد اغلب از بیحسی موضعی استفاده می شود تا نوزاد اذیت نشود . اما هیچ گاه نوزاد را به طور کامل بی هوش نمی کنند.

اگر نوزاد هر پس از انجام ختنه هر یک از علائم زیر را داشت باید به پزشک مراجعه کنید:

  • خونریزی محل ختنه
  • قرمزی و تغییر رنگ و تیره شدن نوک آلت
  • تب
  • ترشح چرکی و عفونت محل ختنه
  • اگر نوزاد 6 الی 8 ساعت بعد از ختنه ادرار نکند. ( حداکثر تا 24 ساعت بعد از عمل )