موضوعات

بالش رباتیک Somnox درمان نوین بی خوابی

بالش رباتیک Somnox با شبیه سازی تنفس زمانی که فرد آن را در آغوش گرفته است ، باعث القای تنفس عمیق و آرام در فرد شده و اینگونه خوابی راحت برای استفاده کننده را فراهم خواهد کرد.

این بالش در ابتدا برای درمان بی خوابی در افراد دارای اختلال خواب تولید شد . جنس این بالش بسیار نرم و درآغوش گرفتن آن لذت بخش است .

نظریه پایه ساخت این بالش بر اساس تاثیرگذاری بر بخش آمیگدال یا بادامیه مغز که نقش مهمی در احساسات و حالات روحی انسان ایفا می کند ، آغاز شد.

درون بالش گیرنده های مختلفی کار گذاشته شده که می تواند خواب یا بیدار بودن فرد را تشخیص دهد . همچنین Somnox الگوریتم تنفس فرد را آنالیز کرده و عکس العمل خود را متناسب با آن تغییر می دهد. این بالش تنفس خود را به آرامی تغییر داده و تنفس آرام و عمیق را در فرد القا می کند.

همچنین میتوان بالش را طوری تنظیم کرد که با نزدیک شدن به صبح میزان نور محیط را تغییر داده و الگوی خواب منظم و سالمی برای فرد ایجاد کند.