موضوعات

مدت زمان نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر

مواد غذایی را چه مدت می توان در یخچال نگهداری کرد ؟


مدت زمان نگهداری

درجه به سانتی گراد

ماده غذایی

12 ساعت

0 تا 4

گوشت چرخ کرده

2 – 3 روز

0 تا 2

قطعات گوشت بسته بندی شده

6-8 روز

0 تا 2

گوشت مرغ تازه

6 – 10 روز

4 تا6

برش کالباس بسته بندی شده

2 – 6 روز

0 تا 6

تخم مرغ

4 – 6 روز

4 تا 6

سس مايونز

2 – 3 روز

0 تا 6

شير پاستوريزهمواد غذایی را چه مدت می توان در فریزر نگهداری کرد ؟


مواد غذایی

مدت زمان نگهداری ( به ماه )

گوشت چرخ کرده

3

گوشت طيور(مرغ، بوقلمون و... )

7 - 12

گوشت گاو

9 - 18

ماهي پرچربي

3

ماهي کم چربي

4 - 5