موضوعات

چرا به نمک ید اضافه می کنند ؟

چرا نمک یددار ؟


کمبود ید در بدن باعث ابتلا به اختلالات ناشی از کمبود ید از جمله بیماری گواتر می شود. از این جهت در بسیاری از کشورها به نمک ید اضافه می کنند. اما چرا نمک ؟

ميزان يد موجود در مواد غذايي معمولا“ كم است.

بيشترين ميزان يد در ماهي و به ميزان كمتر در شير، تخم مرغ و گوشت وجود دارد.

در مناطقي كه ميزان يد در آب و خاک كم است محصولات غذايي حيواني و گياهي يد كافي ندارند. به همين دليل بهترين راه تامين يدمورد نياز بدن استفاده از نمك يددار تصفيه شده است. به دلايل زير نمك بعنوان بهترين حامل براي يد انتخاب شده

است :

1. ميزان مصرف روزانه نمك معمولا“ ثابت است.

2. مصرف نمك وابسته به وضعيت اقتصادي خانوار نيست.

3. نظارت و پايش مصرف آن به راحتي قابل انجام است.

4. افزودن يد به نمك تاثيري بر بو، رنگ يا مزه نمك ندارد.

5. افزودن يد به نمك اثر سوء بر مصرف كننده نمي گذارد.

6. هزينه هاي افزودن يد به نمك بسيار ناچيز است.

7. روش مطمئن و ايمني است.

8. اثرات مثبت اين روش در كشورهاي ديگر ديده شده است.


نمك های تصفیه شده يددار به دليل خلوص بالا ميزان يد را بهتر و به مدت بیشتری حفظ مي نمايد.

نمك هاي يددار نبايد به مدت طولاني در معرض نور خور شيد و يا رطوبت قرار گيرند چرا كه يد خود را از دست مي دهند، بهتر است نمك يددار در ظروف بدون منفذ پلا ستيكي، چوبي، سفالي يا شي شه اي رنگي با سرپوش محكم نگهداری شود، همواره بايد به تاريخ تو ليد وانقضای نمك و وجود پروانه ساخت از وزارت بهداشت و قيد عبارت تصفيه شده بر روي بسته بندی نمك دقت نمود.

نمك هايي كه يددار وتصفیه شده نیستند وفاقد مجوز توليد وپروانه ساخت ازوزرات بهداشت هستند ، بدليل نداشتن يد كافي وانواع ناخالصي هایی که دارند توصيه نمي شوند.

وجود اين ناخالصي ها در نمك مي تواند منجر به بروز عوارض نامطلوب در اندام هاي گوارشي، كليوي و كبدي شده و در مواردي ايجاد مسموميت نمايد. حتي ممانعت در جذب آهن موجود در وعده غذايي ودرنتيجه ابتلا به كم خوني ناشي از كمبود آهن گردد.

نمك هايي كه فاقد پروانه ساخت از وزارت بهداشت هستند مثل نمك دريا بدليل يد كم وناخالصي توصيه نمی شوند.

گرچه براي پي شگيری از بيماري های قلبي و عروقي و افزايش فشارخون مصرف كم نمك توصيه شده ا ست، اما همان مقدار كم بايد از نمك های يددار تصفیه شده باشد تا يد مورد نياز بدن را تامين نمايد و از طرفي عوارض احتمالي نا شي از وجود ناخالصی های نمك نيز برطرف گردد.