موضوعات

عوامل موثر بر کاهش رشد کودک

مناسب ترين تغذيه آن است كه تغذيه انحصاري با شير مادر از لحظه تولد شروع شده و بطور مكرر و بر حسب تقاضاي شيرخوار در تمام ساعات شب و روز تا پايان شش ماهگي ادامه يابد در اين صورت شيرخوار به هيچ ماده غذايي ديگري ، حتي آب هم نياز ندارد. شير مادر، آغوش گرم و پر مهر مادر در محيط صميمي خانواده، استفاده از نور مستقيم خورشيد ، قطره ويتامين آ و د و ايمن سازي ( واكسيناسيون ) به موقع شيرخوار و رعايت بهداشت و نظافت وي ، تامين كننده بخش عمده اي از نيازهاي غذايي ، جسمي و عاطفي – رواني او مي باشد.

شير مادر علاوه بر اينكه نيازهاي غذايي شير خوار را تامين مي كند او را از مبتلا شده به بسياري از بيمارهاي محافظت مي نمايد. به علاوه، هر چه دفعات و مدت تغديه كودك با شير مادر بيشتر و ابراز محبت به او بيشتر باشد همچنين اگر تغديه شيرخوار از هر دو پستان و از شير پسين (hind milk) كه قسمت آخر شير هر پستان است بهره مند شود از رشد مناسبتري برخوردار خواهد شد.

در روزهاي اول تولد كه شيرمادر بصورت آغوز است گرچه مقدار كم آن و ممكن است در حد چند قاشق مرباخوري باشد اما به دليل اينكه سرشار از مواد مغذي و ايمني بخش است و نياز نوزاد هم در اين روزها محدود است، مادران نبايد نگران كمبود آن باشند بلكه بايد نوزاد را مكرراً بر روي پستان خود بگذراند تا مكيدن مكرر نوزاد موجب افزايش حجم آغوز و شير مادر شود و امكان تغذيه مناسب وي فراهم گردد.

هرگز نبايد در اين ايام و به طور كلي در طول 6 ماه اول زندگي كه تغديه شيرخوار انحصاراً با شير مادر است به وي آب و يا آب قند خورانيد چه حتي مقدار كم آن مي تواند هم موجب كاهش اشتها و كمتر مكيدن پستان و در نتيجه كاهش شير مادر شود و هم ممكن است موجب آلودگي دستگاه گوارش و مشكلات ناشي از آن گردد.

نكته مهم ديگر اينكه شيرخواران معمولاً شخصيت ، خلق و خو و رفتارهاي متفاوتي دارند، مادر بايد به خلق و خوي كودك خود توجه لازم را داشته باشد تا در زمان تغذيه انحصاري و نيز پس از شروع غذاي كمكي، نگران نشود بلكه برعكس با عنايت به خلق و خوي و رفتار شيرخوار، نحوه تغذيه وي را تنظيم نمايد. ضمناً بايد توجه داشت، كودكاني كه با وزن كم متولد مي شوند نياز به توجه و مراقبت بيشتر دارند و عدم توجه لازم به آنان، باعث مي شود كه از افزايش وزن كافي برخوردار نشوند.

تماس اوليه مادر و نوزاد بلافاصله بعد از تولد و استمرار اين تماس در تمام ساعات شب وروز – روابط خوب و پراز مهر درون خانواده به ويژه همسر احساس امنيت خاطر بعد از زايمان – اعتماد به نفس مادر – احساس خوشحالي ، شادابي و نشاط مادر – مدت زماني كه مادر شيرخوار خود را علاوه بر شيردادن در آغوش مي گيرد – حمايت گروه پزشكي و حمايت در محيط كار همه و همه مي توانند بر روند افزايش وزن كودك موثر باشد.

بر عكس برخي مسايل اجتماعي مانند رفتار نادرست والدين، وضع نامناسب اقتصادي ويا بهداشتي خانواده، خانواده هايي كه به اصطلاح كودكان خود را لوس مي كنند و يا خانواده هاي پرجمعيت كه فرصت لازم را براي توجه به كودكان ندارند همه مي توانند باعت اختلال در رشد كودك شوند.

منبع: انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر