موضوعات

از چه زمانی می توانم به کودکم غذای کمکی بدهم؟

شيرخوار بعد از پايان 6 ماهگي علاوه بر شير مادر براي تامين نيازهاي تغذيه اي به ساير غذاها نياز دارد. دستگاه گوارش کودک در این سن به اندازه ای تکامل یافته است که بتواند بعضی غذاها را هضم کند. اكثر کودکان قبل از 6 ماهگی نیازی به تغذیه تکمیلی ندارند . غذاها و مایعات اضافی به تنهایی کافی نیستند و تغذیه با شیرمادر را تکمیل می کنند. در 12- 6 ماهگي اين غذاها بايد از نظر تنوع و مقدار بتدريج مكمل شيرمادر شوند نه آنكه جايگزين آن گردند چون شيرمادر همچنان بعنوان منبع مهم تغذيه بيش از نيمي از نيازهاي تغذيه اي شيرخوار را تامين مي كند. در اين دوران شيرخوار بسيار آسيب پذير است.او نحوه خوردن غذاهاي جامد و نيمه جامد را مي آموزد و بايد بطور مكرر و با حوصله تغذيه شود.
در تغذيه تكميلي شيرخواران بايد به چهار نكته اساسي توجه كنيد:

  1. به موقع شروع شود ،يعني زماني كه انرژي و مواد غذائي مورد نياز كودك بيش از مقداري است كه توسط تغذيه مكرر و انحصاري با شير مادر تامين شود و دستگاه گوارش او آمادگی لازم را داشته باشد. اين زمان براي اكثر شيرخواران پايان 6 ماهگي است.
  2. كافي و متنوع باشد، يعني نيازهاي تغذيه اي كودك براي رشد را تامين كند.
  3. سالم و ايمن باشد، يعني بصورت بهداشتي و با دست هاي تميز تهيه و نگهداري شده باشد و به جاي بطري و سرشيشه از ظروف تميز استفاده شود.
  4. به طور صحيح داده شود ، يعني با توجه به علائم گرسنگي به شيرخوارداده شود و دفعات و روش تغذيه هم مناسب سن كودك باشد .

منبع : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - یونیسف