موضوعات

هفته دوم بارداری

پس از آخرین قاعدگی شما ، اکنون وارد سیکل جدیدی شده اید که می تواند آغازگر یک حاملگی باشد. سیکل های قاعدگی تحت تاثیر هورمون ها تغییر می کنند. ابتدا هورمون FSH فولیکول های حاوی تخمک را در تخمدان تحریک می کند تا رشد کنند. زمانی که فولیکول به اندازه کافی رشد کرد ، هورمون دیگری به نام استروژن وارد عمل می شود. استروژن موجب رشد و بازسازی دیواره داخلی رحم می شود و نیز باعث تحریک ترشح هورمون LH می شود. با رسیدن هورمون LH به نقطه اوج خود یکی از این فولیکول های رشد یافته آزاد شده و عمل تخمک گذاری صورت می گیرد. بعد از تخمک گذاری رحم تحت تاثیر هورمون پروژسترون خود را برای حاملگی احتمالی آماده می کند. حال اگر لقاح و بارداری اتفاق بیافتد رحم همچنان به این تغییرات ادامه می دهد و اگر بارداری اتفاق نیافتد ، بعد از گذشت 14 روز از روز تخمک گذاری دیواره رحم ریزش می کند و قاعدگی رخ می دهد.
بد نیست بدانید که احتمال باروری در هر سیکل حدود 25 در صد است.

در این زمان اگر در تلاش برای بارداری هستید بهتر است روزانه 400 میکروگرم فولیک اسید دریافت کنید.

وضعیت جنین :

در روز هشتم حفره آمنیون به تدریج تفکیک شده و قابل افتراق است.

در روز دهم تا دوازدهم اولین ارتباط خونی رحمی جفتی بین جنین و مادر برقرار می شود.

در روز سیزدهم و چهاردهم برخی رنان ممکن است دچار لکه بینی ناشی ار لانه گزنی شوند. در این زمان قطب سری - دمی جنین نیز قابل تشخیص می باشد.