موضوعات

فواید زایمان طبیعی ومضرات سزارین بدون ضرورت

زايمان

زايمان يک امر فيزيولوژيک وکاملا طبيعی است که براساس پاره ای فعاليت ها وتغييرات منظم طبيعی از شروع انقباضات ودرد زايمان آغاز وبا خروج کامل جنين وجفت پايان می يابد. درمورد تمام مادران باردار روند زايمان يکسان نبوده وعوامل ارثی واکتسابی می توانند سير حاملگی را تغيير داده وباعث شوند که زايمان به صورت غير طبيعی انجام شود. خوشبختانه با انجام مراقبت های پيش از بارداری وتداوم آن دردوران بارداری می توان بسياری از عوامل خطرناک را به موقع تشخيص داده و سلامت مادر وجنين را حفظ کرد. بايد توجه داشت دراکثر موارد، مادر باردار می تواند به طور طبيعی زايمان کند اما در برخي موارد فرد کمک کننده به زايمان ناگزير به انتخاب روش سزارين است از جمله:

 • لگن مادر آسيب ديده و يا تنگی لگن و سابقه زايمان های سخت داشته باشد.
 • چند قلويی
 • ديسترس جنين ( زجر جنين)
 • وضعيت جنين به صورت نمايش بريچ و نمايش های غير طبيعی ( قرار گرفتن نامناسب جنین در داخل رحم )
 • سزارين قبلی(با توجه به پرونده پزشکي فرد در خصوص علت سزارين قبلي تصميم گرفته مي شود)
 • ابتلاي مادر به بيماری های عفونی که امکان سرايت آن از طريق زايمان وجود داشته باشد.
 • مشکلات مربوط به جفت و بندناف
 • سايرموارد:ا بتلاي مادر به بيماری قلبی، مسموميت حاملگی، خونريزی های نيمه دوم بارداری ، زايمان زود رس وديررس ... )


معايب وعوارض سزارين

 1. سزارين يک عمل جراحی بزرگ است که پس از بيهوشی کامل يا بی حسی موضعی ، ديواره شکم ورحم را برش داده وجنين خارج می شود و با عوارضی برای مادر وجنين همراه است که بسيار بيشتر از زايمان طبيعي است. افزايش مرگ ومير مادران ونوزادان: ميزان مرگ مادر دراثر سزارين 2 الی 3 برابرنسبت به زايمان طبيعي است. علل اصلی مرگ را آندوميومتريت (عفونت رحمي)، خونريزی ، عفونت دستگاه ادراری وترومبو آمبوليسم ذکر کرده اند. هم چنين خطر مرگ نوزادان متولد شده با سزارین 4 برابر نوزادان حاصل از زايمان طبيعي است.
 2. به طور کلي محققان معتقدند مراحل زايمان طبيعي، نوزاد را براي زندگي درخارج از رحم آماده مي کند. مطالعات نشان مي دهد عوارض تهدید کننده حيات مانند سندرم زجر تنفسي نوزاد، خفگي نوزاد، خفگي زايماني و «تاکي پنه» درنوزادان حاصل از سزارين به طور معنا داري بيشتر از نوزادان زايمان طبيعي بوده است.
 3. افزايش (صدمات) ترومای زايمانی: اگر چه درموارد نمايش غير طبيعی يا بزرگی بيش از حد جنين برای پيشگيری از ترومای زايمانی از روش سزارين استفاده می شود اما در گزارش هاي بی شماری به بروز فلج شانه ای، شکستگی جمجمه و شکستگی ساير استخوان های دراز نوزادان اشاره شده است.
 4. طولاني شدن دوران بستري مادر در بيمارستان در مقايسه با زايمان طبيعي
 5. طولاني شدن دوران نقاهت در مقايسه با زايمان طبيعي
 6. عدم امکان تماس مادر و نوزاد در ساعت اول تولد نوزاد و به تعويق افتادن شيردهي
 7. ساير مشکلات: تب، عفونت شديد زخم و مرگ سلولي جدار شکم، عوارض بيهوشي، آسيب ديدگی مجاری ادراری، عفونت محل عمل، ترومبوآمبولی، ترومبوفلبيت عفونی لگن


مزايای زايمان طبیعی

 1. حجم خونی که مادردرطول زايمان طبيعی از دست می دهد تقريبا نصف روش سزارين است، بنابراين خطر خونريزی وکم خونی کاهش ميابد.
 2. به دليل هوشياری مادر پس از زايمان رابطه عاطفی بين مادر ونوزاد و برقراری تماس اوليه که درشروع شيردهی مؤثراست سريع ترانجام می شود.
 3. مادرانی کهب ه روش طبيعی زايمان می کنند دردادن آغوز که اولين واکسن محسوب شده ون قش مهمی درت أمينا يمنیب دنن وزاد دارد موفق تر عمل می کنند.
 4. خطر ابتلا به عفونت رحمی کمتر است.
 5. مادران تناسب اندام خود را به علت توانايی درانجام ورزش های مناسب سريع تر باز می يابند.
 6. احتمال ابت
 7. مدت بستری شدن مادردربيمارستان کمتر وتوانايی مادرجهت بازگشت به کارهای عادی وروزمره سريع تر است.
 8. لا به افسردگی پس از زايمان کمتر است.
 9. از نظر اقتصادی به نفع خانواده وجامعه است.


روش های كاهش درد زايمان

بیش از 150 سال است که زايمان بدون درد يا کم درد در دنيا شروع شده است و بيش از 150 روش در اين زمينه شناخته شده است که آنها را به دو دسته کلی دارويی و غيردارويی تقسيم می کنند:

روش هايی که غیردارويی:

دردبدون زايمان بدون استفاده از داروی بی حسی و با استفاده از مهارت زن موجب می شود که وی بتواند زايمان خود را آگاهانه هدايت کند. در اين حالت، زن قادر است که که احساس درد زايمان را به حداقل برساند. برخی از اين روش ها عبارتند از: تمرين های کششی، تن آرامی، مهارت های تنفسی، قرار گرفتن در وضعيت های مختلف در زمان درد، تمرکز، تجسم خلاق و انحراف فکر، آوا يا موسيقی، هيپنوتيزم، آب درمانی و استفاده از وان زايمان، لمس و ماساژ، طب سوزنی، طب فشاری و تحريک الکتريکی عصب از راه پوست.

زایمان بدون درد دارویی :

روش هايی که با تزريق نوعی داروی بيحسی مانع انتقال حس درد به مغز می شود. اين روش ها عبارتند از: بی حسی نخاعی يا اپيدورال، استنشاق داروی بی دردی، تزريق داروی بی دردی


منبع : راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان - آموزش های دوران بارداری و آمادگی برای زایمان ، اداره سلامت

به نقل از فصلنامه بهورز